Josefine Lebech

 

Josefine Lebech

Psykologistuderende
København
Født i 1995

Book en tid

 

Jeg tilbyder:

✔️ Individuelle samtaler
✔️ Onlineterapi

Jeg arbejder bl.a. med disse emner

  • Selvkritik
  • Svære opvækstvilkår
  • At turde være sig selv – selvværd og egenomsorg
  • Ensomhed
  • Nedtrykthed
  • At sætte grænser
  • Usikkerhed omkring fremtiden
  • Overgangen fra ung til voksen
  • Vanskelige følelser og tanker såsom følelsen af utilstrækkelighed
  • Kontrol og at turde at give slip
  • Seksualitet

 

Ungdommen kan være en særlig vanskelig tid, da man her udvikler sig meget både kropsligt, psykisk og relationelt.

Der er mange valg, der skal tages, og man kan nemt opleve et stort pres for at præstere og være på en bestemt måde, da der stilles store krav til unge i dag. Det kan være svært at finde sine ben i det og navigere mellem egne ønsker og andres krav, og i det hele taget finde ud af, hvem man er, og hvad man vil.

 

For mig at se er terapi en god måde at lære sig selv bedre at kende på, bl.a. ved at prøve at sætte ord på, forstå og rumme egne følelser og tanker, selvom de kan føles tunge og ubehagelige. Jeg har erfaring med samtaleterapi fra mit frivillige job som individuel terapeut hos FRIT SIND, et tilbud til unge i alderen 18-35 år, der oplever social angst. Her havde jeg individuelle samtaleforløb med unge, der ofte omhandlede problemstillinger som selvkritik, angst, relationer, selvmedfølelse, seksuelle udfordringer, familiedynamikker, fremtidsbekymringer, præstationspres, ensomhed, utilstrækkelighedsfølelse og kontrol. Som frivillig hos FRIT SIND har jeg modtaget månedlig supervision og deltaget i kurser i det terapeutiske arbejde med selvmedfølelse, selvkritik, accept, værdier samt i selvmordsrisiko. Derudover har jeg de sidste 3 år været frivillig på Røde Kors sommerlejre, hvorigennem jeg har erfaring med at tale med børn og unge, der vokser op under belastede opvækstvilkår.

Jeg har selv fået meget ud af at gå i terapi og ved hvordan det føles at sidde i klientens stol. Det er vigtigt for mig, at du som klient bliver mødt med omsorg, respekt og alvor, og at vi sammen finder ud af, hvad der er vigtigt for dig at tale om. Intet er for småt eller stort til at tale om. Små ting kan nemt vokse sig store og blive belastende, og store ting kan føles mindre og blive nemmere at håndtere ved at snakke om det. Jeg ser det som min vigtigste opgave, at møde dig der, hvor du er, og hjælpe dig med at forholde dig til og skabe mening med de følelser og tanker, der kan være svære at håndtere og føles tunge om hjertet.

Jeg studerer psykologi ved Københavns Universitet og har de sidste par år været ansat hos Center for Tidlig Indsats- og Familieforskning, der bl.a. forsker i familierelationer og deres betydning for barnets trivsel. Jeg er meget interesseret i, hvilken betydning relationer har for vores selvforståelse, selvværd og tryghed, samt hvordan vores relationer kan være udfordrende og rod til ambivalente følelser. Derudover er jeg af den opfattelse, at en stor del af den smerte og lidelse, vi kan opleve, relaterer sig til uhensigtsmæssige mønstre i måden vi forholder os til os selv, til vores tanker og følelser, samt til andre på.

Jeg modtager supervision hver anden uge for at kvalitetssikre mit arbejde som terapeut.

Lokale til psykologsamtaler

Josefine Lebech arbejder fra denne adresse:
Kvægtorvsgade 1, kælderen,
1710 Kbh V

Pris

En samtale på 55 minutter koster 400 kroner

Tilmeld dig her:

  Indsend dine kontaktoplysninger, så kontakter vi dig lige så snart vi kan tilbyde dig en tid.

  Vi har tavshedspligt og behandler selvfølgelig din henvendelse fortroligt. Læs vores Privatlivspolitik.

  Har du spørgsmål?

  Telefontider:
  Mandag: 10.30 – 13.30
  Tirsdag: 13.00 – 16.00
  Onsdag: 13.00 – 16.00
  Torsdag: 9.00 – 12.00
  Fredag: 12.30 – 15.30

  Skriv til os her: