Hjælp til unge under 15

Hjælp til unge under 15

Her er det, du skal vide

Værd at vide

Samtaleterapi til unge under 15 år

I UngTerapi tilbyder vi også terapi til unge mellem 12-14 år, men dette er dog ikke vores primære målgruppe. Terapi til unge mellem 12-14 år er til normale priser, og er altså uden vores rabat til 15-30-årige. Bemærk også at vi ikke tager unge ind, som yngre end 12 år.

Dette betyder ikke, at du den unge under 15, ikke vil kunne få en masse brugbart ud af et samtaleforløb hos os, der er bare nogle vigtige ting at vide, før du beslutter dig for selv at starte i samtaleforløb, eller sende din ung afsted.

For at kunne få et succesfuldt terapiforløb hos os, er det vigtigt, at den unge:

  • Har evnen til at reflektere over sine tanker og handlinger
  • Selv oplever de problemer, der ligger til grund for samtaleforløbet
  • Gerne vil tale med en psykolog

Selvreflektion

Evnen til selvreflektion

Hjerneforskningen peger på, at vores såkaldte højere hjerneprocesser primært finder sted i frontallappen, der sidder forrest i hjernen, under panden. Denne del af hjernen er først færdigudviklet i en alder af 25, og derfor er det meget naturligt, at unge – særligt dem under 15 år – kan have vanskeligt ved at reflektere over dem selv.

Derfor kan der være grundlæggende udfordringer ved, at starte op i samtaleterapi hos en psykolog, hvis hovedopgave er at hjælpe den unge med at reflektere over mange forskellige aspekter af livet.

Det er derfor enormt vigtigt, at du som forælder gør dig nogle overvejelser om dit barn er klar til samtaleterapi, eller om der skal søges andre veje. Dette kan vurderes ved at tænke over, hvor mange af de mere dybere snakke du, som forældre, eller andre voksne, kan have med dit barn, og om dit barn har kunne ”følge med” i dette.

Vurderer du, at den unge ikke er klar til samtaleterapi, er en anden mulighed, at det er jer, forældre, der går til forældresamtaler hos en psykolog, hvor i herigennem kan lære at håndtere jeres barns udfordringer.

Den unges oplevelse

træt pige

Den unges oplevelse af problemerne og ønsket om at tale med en psykolog

Det kan nogle gange ske, at forældre og ung har ret forskellige oplevelser af, hvad der eksisterer af problemer, og om der overhovedet er problemer. Man kan som forældre dermed være meget bekymret på sit barns vegne, og have et stærkt ønske om, at den unge skal have noget hjælp. Før der søges psykologhjælp, kan det dog være vigtigt at tale med den unges lærere på skolen, og evt. andre nære voksne, der også har et indblik i den unges liv. Her kan der nemlig være mange forskellige perspektiver, der kan hjælpe én med at kvalificere egne perspektiver.

Er der dog enighed om, at psykologhjælp kunne være godt for den unge, er det vigtigt at høre den unge selv om dette. Er den unge enig?

Hvis den unge ikke er enig i, at der er grund til at gå til psykolog, bliver det ofte – uanset årsagen til denne holdning – vanskeligt for psykologen at få succes med forløbet. Omkring de helt unge, arbejder vi meget med relationen, og gør hvad vi kan for at den unge skal føle sig godt tilpas. Herigennem åbner nogle unge sig efterhånden op, og får gavn af samtalerne.

Nogle unge vil dog blive ved med at have modstand på at komme til samtalerne, og her er det ikke muligt at få skabt et hjælpsomt samtaleforløb.

Det er derfor vigtigt, at du som forældre lytter til dit barn, og ikke sender det afsted til psykolog, hvis der er stor modstand på det. Det kan være en hårfin balance, og nogle gange, kan der godt – trods en oprindelig modstand – skabes en god relation, der kan hjælpe det konstruktive samtaleforløb i gang.

Andre gange er det dog ikke sådan, og her er det vigtigt, at du ved hvordan det går hos psykologen, så man løbende sammen med psykologen, kan vurdere, om samtaleforløbet fortsat giver mening.

Forældreinvolvering

Om den vigtige forældreinvolvering i samtaleforløbet

Vi har den holdning i UngTerapi, at forældre altid skal deltage i samtaleforløbet, når det drejer sig om unge under 15 år. Er den unge mellem 15-18 år, sker det også tit, at psykologen vurderer, at der er behov for at forældrene er helt eller delvist med under samtaleforløbet.

Er dit barn under 15 år betyder det, at I som forældre løbende skal ind til samtaler hos psykologen. Derfor anbefaler vi, at der ved forløbets opstart købes ”forældrepakker”, der strukturerer de første 5 gange ved psykologen, hvor forældre og ung, skiftes til at have samtaler.

Her er det vigtigt at gentage vores regler for tavshedspligt:

Med unge under 15 år, har vi ikke tavshedspligt, som vi har med de unge over 15 år. Dette betyder dog ikke, at vi vil fortælle vidt og bredt om samtalerne, da vi også har etiske forpligtelser over for den unge, og skal sørge for, at den unge kan føle sig tryg hos os. Vi forsøger derfor hele vejen igennem, at få den unges samtykke og medbestemmelse på, hvad der skal tales med forældre om i efterfølgende forældresamtaler. Står vi dog i en situation, hvor den unge ikke under nogle omstændigheder ønsker, at vi videregiver info til forældrene, som vi vurderer er vigtig viden, vil vores vurdering trumfe den unges ønske.

Vores etiske udgangspunkt er dog altid, at få en form for konsensus fra den unge, og sørge for at beskytte fortroligheden i rummet så meget som muligt.

Grunden til, at forældreinvolvering er rigtig vigtigt med unge under 15 år (og i flere tilfælde under 18 år) er, at I som forældre, først og fremmest har en masse vigtig viden om den unge, som den unge ofte ikke får fortalt psykologen under samtalerne. I vil derfor ofte kunne hjælpe psykologen med at forstå visse omstændigheder i den unges liv.

Samtidig er det vigtigt, at I bidrager med jeres forståelse af den unges vanskeligheder, i og med, at flere perspektiver på den unge, altid er en hjælp for psykologens forståelse af kompleksiteter. Psykologen kan godt navigere i, at der findes mange perspektiver på den unge, og vil forholde sig nysgerrig og åben.

Det er klart, at det psykologen vil have den unges egen oplevelse af sine egne vanskeligheder i centrum, men dertil er det også vigtigt, at få omverdens blik på den unge.

Derudover, er det også vigtigt, at I som forældre forstår, at I også er ansvarlige for at den unge kan skabe forandring i sit eget liv. Faktisk er det jer, der skal være tovholderne på dette, da de unge under 15 år, ikke kan stilles til ansvar for det vanskelige forandringsarbejde. Det er derfor vigtigt i ved, hvad der arbejdes med i terapien, og får talt om det derhjemme. I skal være med til at hjælpe den unge med at lave evt. lektier fra psykologen, og hjælpe den unge med fortsat at være motiveret.

En sidste ting, der er vigtig at nævne her er, at I som forældre, også skal være villige til at arbejde på jeres egen relation til den unge. Vi oplever tit, at den unge giver udtryk for vanskeligheder i sin relation til forældrene, og at dette fx forhindrer den unge selv at involvere forældrene i terapien. Vær derfor opmærksom på dette, lyt til den unge, og vær nysgerrig på, hvad de har at fortælle jer. Tillid er altafgørende, og føler den unge sig lyttet rigtigt til, vil den unge også åbne op og give jer en mulighed for at hjælpe.

Ydelser

Ydelser til unge under 15 og til deres forældre

Terapiforløb til unge under 15 år

Vi tilbyder individuelle psykologforløb til unge på 13-14 år, men forældre skal altid deltage i forløbet for unge i denne aldersgruppe.

Priser

Disse priser gælder for ydelserne:

  • Individuel samtale
  • Therapy in english
  • Online terapi

Individuel psykologsamtale (55 min): 1.300 kr (Mulighed for tilskud fra “danmark” hos vores autoriserede psykologer)

Vi har også klippekort på 5 eller 10 samtaler:

  • 5 x individuel psykologsamale (55 min): 6.250 kr (1.250 kr/samtale. Mulighed for tilskud fra “danmark” hos vores autoriserede psykologer)
  • 10 x individuel psykologsamtale (55 min): 12.000 kr (1.200 kr/samtale. Mulighed for tilskud fra “danmark” hos vores autoriserede psykologer)

 

Forældresparring

Vi kan hjælpe dig, hvis du som forælder har behov for sparring om at være forælder til en ung, der har det svært. Alle vores psykologer er specialiserede i at arbejde med unge, så vi har en rigtig god forståelse for hvad det vil sige at være ung i dag, og hvilke problemstillinger der kan opstå i familier med teenagere / unge.

Vi kan hjælpe dig som forælder med de dilemmaer og udfordringer, det kan give at skulle opdrage et andet menneske. Man kan kalde det en form for forældersupervision. Vi har øje for barnets perspektiv, mens vi tager udgangspunkt i jeres specifikke situation og relation.

Priser

 

Kontakt os

Vil du gerne ringes op?

Telefontider:

OBS: Vi har uregelmæssige telefontider i sommerferien 2024 (D. 24/6 – 26/7). Bare ring og indtal navn og nummer på telefonsvareren.
Mandag: 9.00-13.00
Tirsdag: 10.00-14.00
Onsdag: 08.00-12.00
Torsdag: 10.00-14.00
Fredag: 9.00-13.00

Skriv din besked her:

Vi har tavshedspligt og behandler selvfølgelig din henvendelse fortroligt. Læs vores privatlivspolitik. Der kan gå et øjeblik fra du har sendt, til den er gået igennem. Hav venligst tålmodighed. :-)