Samtaler med forældre

Samtaler med forældre

Som forælder til en ung kan vi hjælpe både dig og dit barn.

Hjælp til forældre

Når din teeager har det svært, er det ikke kun den unge, der kan have gavn af en samtale hos os. Nogle gange er den unges udfordringer så vanskelige at håndtere, at det går ud over forældrenes egne mentale helbred. Andre gange har den unge stærkt brug for støtte i sit eget individuelle forløb, og endeligt kan det være at den unge slet ikke har lyst til at møde op til en samtale selv.

Uanset hvilken situation du som forælder står i, er det altid gavnligt at du lærer at forstå hvordan du bliver bedre til at forstå og støtte op om din teenager, der har det svært.

7 grunde til, at psykologsamtaler kan hjælpe jer

 • En dybere forståelse for udfordringerne

  En psykolog kan via samtale med dig, som forælder, hjælpe med at identificere den unges udfordringer, og skabe en dybere forståelse for hvorfor den unge reagerer som vedkommende gør.

  Den dybere forståelse for den unges udfordringer skabes bl.a. ved at dykke ned i den unges historik, rolle i familien, og hvilke fastholdende mekanismer der er.

  Her er spørgsmålet ”Hvordan er den unges reaktion relevant og logisk ift. sin situation” centralt.

 • Forståelse for den unges behov

  Gennem en dybere forståelse for den unges udfordringer, bliver det også muligt at belyse den unges behov, og hvordan den unge forsøger at give udtryk for disse behov.

  Ved at forstå hvad den unge egentligt har behov for, vil det også blive muligt for dig, som forælder, at se bagom en evt. konfliktfyldt kommunikation, og berolige den unge i stedet.

  Ved at vise den unge at man som forælder har øje for den unges behov, kan følelser af anerkendelse opstå, og det bliver muligt for den unge at sænke skuldrene.

 • Forståelse af egen rolle i den unges udfordringer

  Forældre og børn er dybt forbundne – også selvom børnene efterhånden er blevet store, og bruger det meste af deres tid med andre.

  Unges reaktions- og adfærdsmønstre er et produkt af den historie de har med sig fra familien, og en erfaring med hvad der var godt eller dårligt at gøre.

  Derfor spiller familien og dermed forældrene ofte en stor rolle i en fastholdelse af den unge i usunde mønstre, som ofte kan være svært at have blik for.

  Psykologen kan hjælpe med at skabe forståelse for hvordan adfærd i familien hænger sammen, og hvordan at det er vigtigt at hele familien ofte skal ændre mønstre for at den unge også kan gøre det.

 • Udvikling af bedre kommunikation

  For at den unge kan få det bedre er det centralt at forældre og ung har en god kommunikation.

  I relationer vil der altid opstå konflikter og andre vanskelige situationer, især mellem forældre og teenager.

  Her kan psykologen lære dig, som forælder, at skabe et godt rum for kommunikation, hvor den unge føler sig anerkendt og er tryg til at åbne op.

  For at skabe god kommunikation, er det vigtigt at du bliver opmærksom på dine reaktioner, der kan afskrække den gode dialog med den unge, og lærer at genkende hvornår en situation udvikler sig i den forkerte retning.

  Her er det essentielt at lære, hvordan man kan komme tilbage til den gode samtale, og lære at håndtere sine egne følelser og frustrationer.

 • Rådgivning og vejledning om konkrete handlinger

  Når der skal ske en forandring, skal det ofte munde ud i nye handlinger.

  Psykologen reflekterer sammen med jer over handlinger, der kunne være gode at prøve af sammen med den unge.

  Her er det vigtigt at de konkrete handlinger giver mening i situationerne, og derfor er det også vigtigt at få feedback på hvordan det er gået.

  I starten vil konkrete råd om handlinger altid være ”prøvehandlinger”, da det kun kan vurderes om de er konstruktive, når de er prøvet af i virkeligheden.

  Den konkrete vejledning kan omhandle alt fra konflikthåndtering, kommunikation, relationsdannelse og at hjælpe den unge til håndtering af egne vanskeligheder. 

 • Hjælp til at støtte op om den unges forløb

  Er den unge i et terapiforløb i UngTerapi er det ofte vigtigt at du, som forælder ved, hvordan du støtter op om forløbet bedst muligt.

  Det kan være meget forskelligt hvor stor en involvering den unge ønsker og hvad der er behov for, og dette vil psykologen løbende vurdere.

  Det er dog væsentligt at forældre til – særligt – unge der bor hjemme, er opmærksomme på at de aktivt skal støtte op om terapiforløbet.

 • Hjælp til at kalde på mere hjælp

  Nogle gange kan den unges udfordringer være af en karakter, der kalder på mere hjælp end terapirummet kan give.

  Her kan psykologen vurdere hvorvidt der er behov for yderligere interventioner i skolen, hjælp fra kommunen via en underretning, eller viderehenvise til psykiatrien eller andre specialpsykologiske tilbud.

Få hjælp nu

Kom trygt og hurtigt i gang!

Vi har hjulpet mere end 7.000+ unge og forældre.

Har du spørgsmål?

 • 60 80 87 09

  Telefontider:
  Mandag: 10.30 – 14.30
  Tirsdag: 10.00 – 14.00
  Onsdag: 8.00 – 12.00
  Torsdag: 10.00 – 14.00
  Fredag: 9.00 – 13.00

Ydelser til forældre og unge

I UngTerapi tilbyder vi hjælp til forældre via forskellige ydelser, der både indbefatter samtaler med deltagelse af både forældre og unge, samt samtaler uden den unge.

Her er vores 2024-priser:

 • Individuel samtaleterapi til den unge

  Hvis du primært tænker at behovet er samtaler til den unge, så har vi en mere dybdegående tekst om emnet her: Psykologsamtaler.

 • Forældresparring for 1-2 forældre

  Vi kan hjælpe dig, hvis du som forælder har behov for sparring om at være forælder til en ung, der har det svært. Alle vores psykologer er specialiserede i at arbejde med unge, så vi har en rigtig god forståelse for hvad det vil sige at være ung i dag, og hvilke problemstillinger der kan opstå i familier med teenagere / unge. Forældresparring har primært jer som forældre i fokus, hvor vi sammen reflekterer over den nuværende situation med den unge, og igennem nye perspektiver åbner op for nye handlemuligheder.

 • Forælder-ung-samtale

  Forælder-ung-samtaler er 55 minutters samtale med deltagelse af mor eller far. OBS! Fokus er på den unge – det er ikke familieterapi.

  • Forælder-ung-samtale1.300 kr – 55 min
  • Dobbelt-psykologsamtale1.950 kr – 90 min
  • Klippekort til 5 samtaler: 6.300 kr – Spar 200 kr.
  • OBS: Hvis du er medlem af Sygeforsikring “danmark”, kan du få et tilskud på 300 – 450 kr/samtale, hvis du vælger en autoriseret psykolog.
  • Book forælder-ung-samtale
 • Familieterapi

  Familieterapi er en terapiform, som løsner konfliktfyldte relationer og bryder uhensigtsmæssige mønstre i familien. Læs mere om familieterapi.

  I nogle tilfælde kan familieterapi være gavnligt, hvor både den unge, forældrene og søskende deltager i terapiforløbet. Dette anbefaler vi, hvis det vurderes at der er væsentlige udfordringer i hele familien, der kræver aktiv deltagelse fra alle parter. Familieterapi kan bl.a. hjælpe med at forbedre kommunikationen, løse konflikter og styrke familierelationerne.

  • Familieterapi (normal pris): 2.000 kr for 90 min
  • Klippekort til 5 x Familieterapi (normal pris): 9.700 kr for 90 min – Spar 300 kr
  • Book familieterapi

Book en gratis, afklarende samtale

Du kan også starte med at booke en gratis, afklarende samtale herunder

Hvis du / I har brug for hjælp til at finde ud af, hvilken terapiform, der er den helt rette for netop Jeres familie, så book en gratis, afklarende samtale med en af vores medarbejdere.

Det er gratis og uforpligtende.

Vi spørger ind til Jeres problemstilling, og matcher jer med den psykolog, som bedst vil kunne hjælpe lige præcis Jer.