Kurser om ungdomspsykologi

Kurser om ungdomspsykologi

Kurserne er for dig, der har en stor interesse for unges trivsel.

Målgruppe: Alle fagfolk der har samtaler med unge, herunder studievejledere, gymnasielærere, psykologer, skolelærere i udskolingen, SPSS-vejledere, pædagoger og socialrådgivere, der arbejder med unge.

Tilskud: Offentligt ansatte har mulighed for fuld eller delvis dækning af udgifter til kursusrækken.

 • Indholdsfortegnelse

En kursusrække for dig, der har en stor interesse for unges trivsel.

Med udgangspunkt i vigtige emner som selvskade, kropsforhold, digital adfærd og præstationspres, danner hvert enkelt kursus bro mellem de individuelle udfordringer, vi møder hos de unge, og det samfundsmæssige blik. Nutidens massive problemer med mistrivsel blandt unge kalder på fagpersoner, der forstår de unges virkelighed, og dermed også de strukturer problemerne udvikler sig i.

Med fokus på hvordan bl.a. sociale medier, nye fællesskabsformer, præstationspres og diagnosefokus påvirker de unges oplevelser af sig selv og deres omgivelser, åbnes nye perspektiver op, som er vigtige i arbejdet med unge.

Kursusrækken giver således et nyt blik på unges udfordringer, ny viden og flere nuancer, samt inspiration og værktøjer til hvordan dette kan inddrages i arbejdet med den unge.

Kursusoversigt:

Psykologen er spejlet, der ikke dømmer dig

Underviser: Lene Meyer
By: Frederiksberg
Dato: D. 2. september 2024 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause
Pris: 1.500 kr + moms

Skærmen er ikke eneste årsag til mistrivsel

Underviser: Mathias Nimgaard
By:
Frederiksberg
Dato
: D. 9. oktober 2024 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause.
Pris: 1.500 kr + moms

Underviser: Maja Vain Gilbert
By: Frederiksberg
Dato
: D. 12. november  2024 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause.
Pris: 1.500 kr + moms

Hvad er en fobi?

Underviser: Kim Juul Larsen og Jan-Henrik Winsløv, Dansk Center for Selvmordsforebyggelse
By: Frederiksberg
Dato
: 10. december 2024 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause.
Pris: 1.500 kr + moms

Underviser: Ditte Charles
By: Frederiksberg
Dato
: 16. januar 2025 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause.
Pris: 1.500 kr + moms

Putter du potentielle dates i friendzonen?

Underviser: Karina Kehlet Lins
By:
Frederiksberg
Dato
: 27. feb 2025 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause.
Pris: 1.500 kr + moms

Underviser: Michaela Munk Hansen, psykolog i Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade
By: Frederiksberg
Dato
: Februar 2025 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause.
Pris: 1.500 kr + moms

Underviser: Maja Vain Gilbert
By: Frederiksberg
Dato
: 22. april 2025 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause. (Dato på vej)
Pris: 1.500 kr + moms

Problemer med dating

Underviser: Annonceres snart
By: Frederiksberg
Dato
: Maj 2025 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause.
Pris: 1.500 kr + moms

Hvem er UngTerapi?

UngTerapi er en psykologklinik, startet af psykolog Maja Vain Gilbert i 2014. UngTerapi arbejder med unge i alderen 12-30 år, og har efterhånden opnået en stor viden om unge og deres udfordringer. I dag er der over 20 psykologer tilknyttet UngTerapi med forskellige afdelinger rundt omkring i landet, og klinikken har haft over 55.000 samtaler med unge.

Maja Vain Gilbert udgav i sommeren 2023 ”Pust Ud!” på Dansk Psykologisk Forlag, som er en bog til unge. Til sommer 2024 udkommer endnu en bog om unges mistrivsel på Gyldendal. Det er UngTerapis mission at hjælpe så mange unge som muligt, men også at være pionerer inden for ungdomsfeltet, hvor der både er brug for en større udbredelse af viden om den moderne ungdomsgeneration, men også et stort behov for at opnå ny viden, og udarbejde nye indsatser.

Om kursusrækken

Unges mistrivsel er vidt og bredt diskuteret, og det er i dag alment anerkendt at vi er nødt til at sætte alle sejl ind for at vende den triste udvikling. Men for at vende udviklingen er vi først og fremmest nødt til at forstå udfordringerne og hvorfor forskellige former for mistrivsel har gunstige forhold i nutidens ungdomsliv. Selvom trivselsproblemerne nemlig viser sig på et individuelt plan hos de unge, har den dybe rødder det omkringliggende samfund, der igennem de seneste år har udviklet sig hastigt.

Forståelsen af unges mistrivsel i dag kommer ofte til enten at handle om at unge er for sårbare, forældre er for ængstelige, diagnoser fylder for meget eller at de sociale medier er roden til alt ondt. Dette skaber desværre en overfokusering på enkelte aspekter, og kan komme til at overse hvordan det hele udfolder sig dynamisk i den unges liv. Med udgangspunkt i at adfærd som oftest er en relevant reaktion på omverdenen, er det derfor vigtigt at få en nuanceret forståelse af den verden, der reageres på.

Den nyeste forskning om unges mistrivsel, belyser hvordan præstation, hastighed og psykologisering er centrale begreber for at forstå de unges udfordringer i dag. Det er derfor enormt vigtigt at fagpersoner får en større viden om hvordan disse temaer har indflydelse på de udfordringer, der viser sig individuelt og konkret hos de unge.

Kursusrækken stiller spørgsmålet:

Kursusrækken har til formål at bidrage med ny viden, skabe nye perspektiver, tilvejebringe diskussioner og inspirere til hvordan den nye viden kan omsættes i praksis.

Kursusrækken er rettet mod alle fagfolk der har samtaler med unge, herunder pædagoger, psykologer, lærere, gymnasielærere, studievejledere og alle, der har interesse for feltet.

Det er både muligt at tilmelde sig hele kursusrækken til en samlet pris, eller deltage i de enkelte kursusdage for sig.

Som deltager på kurserne får du:

 • En dybere forståelse af ungdomsliv

 • En mere nuanceret forståelse af trivselsproblemerne

 • En større viden om hvordan samfundsmæssige aspekter påvirker de individuelle udfordringer

 • Værktøjer til hvordan du kan bruge den nye viden i praksis

 • Inspiration til udvikling af egen praksis med de unge

Kurserne er for dig som…

 • Oplever at sidde fast i samtalen med den unge

 • Oplever at du mangler viden om den unges udfordringer

 • Ønsker at få en forståelse for samspillet mellem de samfundsmæssige aspekter og den individuelle psykologi

 • Har brug for værktøjer til at arbejde med problematikkerne sammen med den unge

 • Søger inspiration til at udvikle indsatser i egen praksis

 • Generelt er interesseret i trivselsudfordringerne hos unge

Det faglige afsæt

Kursusrækken tager afsæt i at man ikke kan arbejde med noget, man ikke har en viden om.

Dette betyder at det som praktiker er svært at spørge ind til aspekter i den unges liv, man ikke er klar over, er vigtige for at forstå en problematik. Det klassiske, individuelle samtalerum hvor vi traditionelt arbejder med den unges tanker og følelser, kan nogle gange få os til at glemme at den unge ikke er isoleret fra sin omverden.

Mennesket er altid socialt forbundet til sine omgivelser, og dermed skal fænomener også forstås ud fra den kontekst, de opstår i. Den systemiske tankegang tager netop afsæt i, at et menneske altid skal forstås i relation til de systemer, det indgår i. Her undersøger man ofte familiens indflydelse, og lægger vægt på at forstå den unges lokale omgivelser.

Med tidens digitale fremskridt, har disse systemer dog udvidet sig markant. De unge er nu en del af et globalt fællesskab, hvor verdensomspændende trends kan påvirke den unge langt mere, end samtalen ved middagsbordet. Samtidig er hastigheden i systemerne accelereret, og forventningerne til hvad et menneske kan og skal præstere tårnhøje. Alt dette har, ud over den unges lokale miljøer, også en indvirkning på den unges udvikling af mistrivsel, hvilket vi som fagfolk er nødt til at få mere viden om.

”It takes a village to raise a child”.

Denne landsby er i dag global, som vi i langt højere grad skal inddrage og arbejde med for at skabe bedre trivsel.

Kursustilmelding

Praktisk info

 • Tidsrum

  Alle kurser er i tidsrummet 9.00 – 15.30.
 • Pris

  Alle kurser koster 1.500 kr + moms.
  • Køb 3 kurser: Spar 10%
  • Køb 5 kurser: Spar 15%
  • Køb 9 kurser: Spar 20%
  Mulighed for tilskud: Hvis du er offentligt ansat, kan du få fuld eller delvis refusion af udgifterne til kursusrækken.
  • Ansatte i staten kan søge Statens Kompetencefond. Dækker op til 25.000 kr. af udgifter til kurser, hvis de varer mere end 3 dage.
  • Ansatte i regionerne kan søge Den Regionale Kompetencefond. Dækker op til 30.000 kr. af udgifterne.
  • Ansatte i kommunerne kan søge Den Kommunale Kompetencefond. Dækker op til 30.000 kr. af udgifterne til kursusrækken, men vær opmærksom på at der gælder forskellige rammer for forskellige faggrupper.
 • Afbudspolitik

  Fri afmelding indtil 8 uger før kurset. Herefter er tilmelding bindende.
 • Spørgsmål?

  Har du spørgsmål før tilmelding? Skriv til [email protected]

Hvilke kurser vil du tilmeldes?

Læs om alle kurserne her: Kursusoversigt

Jeg køber som: