Kurser om ungdomspsykologi

Kurser om ungdomspsykologi

Kurserne er for dig, der har en stor interesse for unges trivsel.

Målgruppe: Alle fagfolk der har samtaler med unge, herunder pædagoger, psykologer, lærere, gymnasielærere, studievejledere og alle, der har interesse for feltet.

En kursusrække for dig, der har en stor interesse for unges trivsel.

Med udgangspunkt i vigtige emner som selvskade, kropsforhold, digital adfærd og præstationspres, danner hvert enkelt kursus bro mellem de individuelle udfordringer, vi møder hos de unge, og det samfundsmæssige blik. Nutidens massive problemer med mistrivsel blandt unge kalder på fagpersoner, der forstår de unges virkelighed, og dermed også de strukturer problemerne udvikler sig i.

Med fokus på hvordan bl.a. sociale medier, nye fællesskabsformer, præstationspres og diagnosefokus påvirker de unges oplevelser af sig selv og deres omgivelser, åbnes nye perspektiver op, som er vigtige i arbejdet med unge.

Kursusrækken giver således et nyt blik på unges udfordringer, ny viden og flere nuancer, samt inspiration og værktøjer til hvordan dette kan inddrages i arbejdet med den unge.

Kursusoversigt:

Psykologen er spejlet, der ikke dømmer dig

Unge og krop

Lene Meyer er psykolog og selvstændig. 15 års erfaring med spiseforstyrrelser. Lene har været med til at danne den tværfaglige sammenslutning “Ligevægt”, og er udpeget til at sidde i følgegruppe i Nationalt Center for Overvægt. Lene er optaget af at flytte samfundets fokus på vægt hen mod et blik på hvordan vi behandler undervægt/overvægt i samfundet i dag.

Underviser: Lene Meyer
By: Frederiksberg
Dato: D. 2. september 2024 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause
Pris: 1.500 kr + moms

Skærmen er ikke eneste årsag til mistrivsel

Unges digitale liv

Kursusdagen tager udgangspunkt i cases og temaer fra det praksisnære arbejde med børn, unge, forældre og fagpersoner i Danmark. Vi forholder os til aktuelle temaer om unges samvær i digitale fællesskaber, herunder gamerkultur, tidsforbrug, identitetsdannelse og delingskultur.

Underviser: Mathias Nimgaard
By:
Frederiksberg
Dato
: D. 9. oktober 2024 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause.
Pris: 1.500 kr + moms

Ung i en præstationskultur

På kurset får du en indføring i forskningen bag præstationskulturen, historikken bag udviklingen af en præstationskultur, måder hvorpå det påvirker ungdomslivet i praksis og hvordan du som praktikker kan arbejde med dette i samtalen med den unge.

Underviser: Maja Vain Gilbert
By: Frederiksberg
Dato
: D. 12. november  2024 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause.
Pris: 1.500 kr + moms

Hvad er en fobi?

Unge og selvmordstanker

Kurset vil klæde dig på til at lave en selvmordsrisikovurdering, og hjælpe dig med at føle tryghed i arbejdet. Samtidig vil nye tendenser blandt unge omkring selvmordstanker i relationer til ungdomsfællesskaber og sociale mediers rolle også være et vigtigt emne på kurset.

Underviser: Kim Juul Larsen og Jan-Henrik Winsløv, Dansk Center for Selvmordsforebyggelse
By: Frederiksberg
Dato
: 10. december 2024 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause.
Pris: 1.500 kr + moms

Putter du potentielle dates i friendzonen?

Unge og kønsidentitet

Til dette kursus vil du lære om hvad LGBTQ+ betyder, forstå forskellen på kønsidentitet og seksuel orientering, forskellen på transkønnethed og interkøn, samt gode redskaber til bedre at tage vare på dette udfordrende emne i dit arbejdsliv.

Underviser: Karina Kehlet Lins
By:
Frederiksberg
Dato
: Januar 2025 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause.
Pris: 1.500 kr + moms

Unge og selvskade

Beskrivende tekst er på vej

Underviser: Michaela Munk Hansen, psykolog i Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade
By: Frederiksberg
Dato
: Februar 2025 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause.
Pris: 1.500 kr + moms

Ny ensomhed

Med udgangspunkt i en analyse af relevante samtidstendenser, som præger de unges samtid og socialkarakter, peges på væsentlige årsager til mistrivsel og stigning i ensomhed. Med afsæt i analysen arbejdes efterfølgende med, hvordan man med fordel kan tilgå arbejdet med ensomhed og skam i samtalerne med de unge.

Underviser: Ditte Charles
By: Frederiksberg
Dato
: Marts 2025 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause.
Pris: 1.500 kr + moms

Ung i en diagnosekultur

Aldrig før har så mange børn og unge haft en psykisk diagnose, og psykiatrien har længe været under pres. Samtidig har vi længe diskuteret hvorvidt der overdiagnosticeres, og diagnosernes indtog i det almindelige hverdagsliv. Kurset omhandler “diagnosekulturens” indtog i samfundet, hvordan dette påvirker selvforståelsen, og hvilke konsekvenser det kan have på unges mentale trivsel.

Underviser: Maja Vain Gilbert
By: Frederiksberg
Dato
: April 2025 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause. (Dato på vej)
Pris: 1.500 kr + moms

Problemer med dating

Unge og misbrug

Kursusbeskrivelse er på vej

Underviser: Annonceres snart
By: Frederiksberg
Dato
: Maj 2025 kl. 9.00 – 15.30 inkl. frokostpause.
Pris: 1.500 kr + moms

Hvem er UngTerapi?

UngTerapi er en psykologklinik, startet af psykolog Maja Vain Gilbert i 2014. UngTerapi arbejder med unge i alderen 12-30 år, og har efterhånden opnået en stor viden om unge og deres udfordringer. I dag er der over 20 psykologer tilknyttet UngTerapi med forskellige afdelinger rundt omkring i landet, og klinikken har haft over 55.000 samtaler med unge.

Maja Vain Gilbert udgav i sommeren 2023 ”Pust Ud!” på Dansk Psykologisk Forlag, som er en bog til unge. Til sommer 2024 udkommer endnu en bog om unges mistrivsel på Gyldendal. Det er UngTerapis mission at hjælpe så mange unge som muligt, men også at være pionerer inden for ungdomsfeltet, hvor der både er brug for en større udbredelse af viden om den moderne ungdomsgeneration, men også et stort behov for at opnå ny viden, og udarbejde nye indsatser.

Om kursusrækken

Unges mistrivsel er vidt og bredt diskuteret, og det er i dag alment anerkendt at vi er nødt til at sætte alle sejl ind for at vende den triste udvikling. Men for at vende udviklingen er vi først og fremmest nødt til at forstå udfordringerne og hvorfor forskellige former for mistrivsel har gunstige forhold i nutidens ungdomsliv. Selvom trivselsproblemerne nemlig viser sig på et individuelt plan hos de unge, har den dybe rødder det omkringliggende samfund, der igennem de seneste år har udviklet sig hastigt.

Forståelsen af unges mistrivsel i dag kommer ofte til enten at handle om at unge er for sårbare, forældre er for ængstelige, diagnoser fylder for meget eller at de sociale medier er roden til alt ondt. Dette skaber desværre en overfokusering på enkelte aspekter, og kan komme til at overse hvordan det hele udfolder sig dynamisk i den unges liv. Med udgangspunkt i at adfærd som oftest er en relevant reaktion på omverdenen, er det derfor vigtigt at få en nuanceret forståelse af den verden, der reageres på.

Den nyeste forskning om unges mistrivsel, belyser hvordan præstation, hastighed og psykologisering er centrale begreber for at forstå de unges udfordringer i dag. Det er derfor enormt vigtigt at fagpersoner får en større viden om hvordan disse temaer har indflydelse på de udfordringer, der viser sig individuelt og konkret hos de unge.

Kursusrækken stiller spørgsmålet:

Kursusrækken har til formål at bidrage med ny viden, skabe nye perspektiver, tilvejebringe diskussioner og inspirere til hvordan den nye viden kan omsættes i praksis.

Kursusrækken er rettet mod alle fagfolk der har samtaler med unge, herunder pædagoger, psykologer, lærere, gymnasielærere, studievejledere og alle, der har interesse for feltet.

Det er både muligt at tilmelde sig hele kursusrækken til en samlet pris, eller deltage i de enkelte kursusdage for sig.

Som deltager på kurserne får du:

 • En dybere forståelse af ungdomsliv

 • En mere nuanceret forståelse af trivselsproblemerne

 • En større viden om hvordan samfundsmæssige aspekter påvirker de individuelle udfordringer

 • Værktøjer til hvordan du kan bruge den nye viden i praksis

 • Inspiration til udvikling af egen praksis med de unge

Kurserne er for dig som…

 • Oplever at sidde fast i samtalen med den unge

 • Oplever at du mangler viden om den unges udfordringer

 • Ønsker at få en forståelse for samspillet mellem de samfundsmæssige aspekter og den individuelle psykologi

 • Har brug for værktøjer til at arbejde med problematikkerne sammen med den unge

 • Søger inspiration til at udvikle indsatser i egen praksis

 • Generelt er interesseret i trivselsudfordringerne hos unge

Det faglige afsæt

Kursusrækken tager afsæt i at man ikke kan arbejde med noget, man ikke har en viden om.

Dette betyder at det som praktiker er svært at spørge ind til aspekter i den unges liv, man ikke er klar over, er vigtige for at forstå en problematik. Det klassiske, individuelle samtalerum hvor vi traditionelt arbejder med den unges tanker og følelser, kan nogle gange få os til at glemme at den unge ikke er isoleret fra sin omverden.

Mennesket er altid socialt forbundet til sine omgivelser, og dermed skal fænomener også forstås ud fra den kontekst, de opstår i. Den systemiske tankegang tager netop afsæt i, at et menneske altid skal forstås i relation til de systemer, det indgår i. Her undersøger man ofte familiens indflydelse, og lægger vægt på at forstå den unges lokale omgivelser.

Med tidens digitale fremskridt, har disse systemer dog udvidet sig markant. De unge er nu en del af et globalt fællesskab, hvor verdensomspændende trends kan påvirke den unge langt mere, end samtalen ved middagsbordet. Samtidig er hastigheden i systemerne accelereret, og forventningerne til hvad et menneske kan og skal præstere tårnhøje. Alt dette har, ud over den unges lokale miljøer, også en indvirkning på den unges udvikling af mistrivsel, hvilket vi som fagfolk er nødt til at få mere viden om.

”It takes a village to raise a child”.

Denne landsby er i dag global, som vi i langt højere grad skal inddrage og arbejde med for at skabe bedre trivsel.

Kursustilmelding

Hvilke kurser vil du tilmeldes?

Læs om alle kurserne her: Kursusoversigt

Jeg køber som: