Unge, ungdomskultur og selvmordsforebyggelse

Unge, ungdomskultur og selvmordsforebyggelse

Kursus til folk der arbejder professionelt med unge

De seneste år er der sket en stigning i både selvmord, selvmordsforsøg og unge med selvmordstanker.

Der er derfor et stort behov for at fagfolk, der arbejder med unge, ved hvordan de skal vurdere risikoen af de unges selvmordstanker, og samtidig er det altafgørende at føle sig tryg i samtalen med den unge.

Kurset vil klæde dig på til at lave en selvmordsrisikovurdering, og hjælpe dig med at føle tryghed i arbejdet.

Kursets indhold

Kurset giver dig en grundlæggende viden om selvmordsadfærd og redskaber til opsporing og vurdering af selvmordstruede unge. Du bliver også præsenteret for tilgange til forstå og reflektere over den aktuelle ungekultur, mistrivsel og tanker om selvmord og selvskade.

Er selvmordsytringer hos børn og unge udtryk for svær mistrivsel eller kan man også tale om en trend i en ungdomskultur der er påvirket af hyppig og udbredt italesættelse af mental sundhed og sociale medier?

Målet er at flere kan opspore, vurdere og håndtere unge som er selvmordstruet, så vi bliver bedre til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg. Målet er desuden at gøre dig som behandler/hjælper tryg i at kunne intervenere på en hensigtsmæssig måde og håndtere den berøringsangst og handlepres der kan opstå når man møder børn og unge der taler om selvmord og selvskade.

På kurset

 • Får du en større psykologisk forståelse af selvskade og selvmordsadfærd, samt en indføring i risikofaktorer og advarselssignaler.
 • Lærer du at stille direkte spørgsmål om selvmordstanker og selvmordsadfærd.
 • Bliver du bedre til at identificere, vurdere og håndtere selvskade og selvmordsadfærd.
 • Bliver du klædt på til at arbejde børn og unge med selvmordstanker og adfærd og føle dig tryg i dette.
 • Lærer du at lave og iværksætte handleplan, hvis det vurderes, der er behov for dette eller finde ro og tryghed i at modstå det handlepres, der kan opstå i mødet med børn og unge der taler om selvmord.

Læringsmål

Formålet med kurset er styrke din forståelse og håndtering af selvmordsadfærd med henblik på at klæde dig på til at gennemføre selvmordsrisikovurdering og iværksætte tilpassede forebyggende handlinger.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder med unge og som ønsker at blive bedre til at vurdere og håndtere selvmordstruede unge.

Tilrettelæggelse

Kurset er et heldagskursus. Der anvendes forskellige læringsmetoder som oplæg, film, diskussion, erfaringsudveksling, praktiske øvelser og arbejde i grupper. Kurset er procesorienteret og har en faglig og pædagogisk opbygning, som kræver fuld og aktiv deltagelse hele dagen. Kurset tilpasses den målgruppe der arbejder med unge, blandt andet gennem brug af cases.

Underviserne

Kurset varetages af psykolog Kim Juul Larsen og psykolog Jan-Henrik Winsløv, som begge er erfarne psykologer med både klinisk og organisatorisk erfaring med behandling af mennesker med selvmordsadfærd. Kurset er udviklet på baggrund af mange års erfaring med undervisning af medarbejdere fra forskellige sektorer og i samarbejde med UngTerapi.

Kim Juul Larsen

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i klinisk og børne og ungdomspsykologi med bred klinisk erfaring samt mangeårig ledererfaring – senest som leder af Psykologteamet i Odense Kommune.

Jeg har tidligere været centerleder ved Center for selvmordsforebyggelse, Børne- og ungdomspsykiatrien, Region Syddanmark, hvor jeg har medvirket til etablering af centret, behandlingskæden for selvmordsforbyggelse i Region Syddanmark og dialektisk adfærdsterapi for unge (DAT-Unge).

Jeg har igennem mange år været særlig optaget af udvikling, implementering og undervisning i risikovurdering og håndtering af selvmordsadfærd særligt i forhold til fagprofessionelle i kommuner og andre steder udenfor psykiatrien. Jeg har endvidere været optaget af bedre koordinering og tværsektoriel sammenhæng – og mere helhedsorienteret indsats overfor selvmordstruede personer.

Jan-Henrik Winsløv

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi, voksne, og har senest været ansat som psykolog og faglig ansvarlig ved Enhed for selvmordsforebyggelse, Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital. Siden 2014 har jeg desuden fungeret som klinisk lærer ved det Sundhedsfaglige Fakultet, Aalborg Universitet.

Udover mangeårig erfaring med klinisk behandling af voksne og ældre, har jeg erfaring med undervisning, supervision, projektledelse og ledelse. Jeg har specialiseret mig indenfor de nyeste retninger i kognitiv adfærdsterapi og selvmordsforebyggelse, og har deltaget i lederkurser fra Region Nordjylland og Klinik Psykiatri Syd, Aalborg Universitetshospital.

Som tidligere leder og faglig ansvarlig for det selvmordsforebyggende område i Psykiatrien i Region Nordjylland, har jeg været med til at udvikle nye tiltag på området som vejledende retningslinjer, undervisningsprogrammer for ansatte i psykiatrien og ældre-sektoren, samt tilbud til selvmordstruede.

Jeg er desuden været involveret i arbejde, der har til formål at styrke en koordineret og tværsektoriel indsats i forhold til selvmordstruede.

Tilmeld dig kurset:

Praktisk info

 • Tidsrum

  Alle kurser er i tidsrummet 9.00 – 15.30.
 • Pris

  Alle kurser koster 1.500 kr + moms.
  • Køb 3 kurser: Spar 10%
  • Køb 5 kurser: Spar 15%
  • Køb 9 kurser: Spar 20%
  Mulighed for tilskud: Hvis du er offentligt ansat, kan du få fuld eller delvis refusion af udgifterne til kursusrækken.
  • Ansatte i staten kan søge Statens Kompetencefond. Dækker op til 25.000 kr. af udgifter til kurser, hvis de varer mere end 3 dage.
  • Ansatte i regionerne kan søge Den Regionale Kompetencefond. Dækker op til 30.000 kr. af udgifterne.
  • Ansatte i kommunerne kan søge Den Kommunale Kompetencefond. Dækker op til 30.000 kr. af udgifterne til kursusrækken, men vær opmærksom på at der gælder forskellige rammer for forskellige faggrupper.
 • Afbudspolitik

  Fri afmelding indtil 8 uger før kurset. Herefter er tilmelding bindende.
 • Spørgsmål?

  Har du spørgsmål før tilmelding? Skriv til [email protected]

Hvilke kurser vil du tilmeldes?

Læs om alle kurserne her: Kursusoversigt

Jeg køber som: