Ny ensomhed

Ny ensomhed

Kursus til folk der arbejder professionelt med unge

Med udgangspunkt i en analyse af relevante samtidstendenser, som præger de unges samtid og socialkarakter, peges på væsentlige årsager til mistrivsel og stigning i ensomhed. Med afsæt i analysen arbejdes efterfølgende med, hvordan man med fordel kan tilgå arbejdet med ensomhed og skam i samtalerne med de unge.

At arbejde med ensomhed og skam hos unge anno 2024

Ensomhed er stigende hos unge, der nu er den mest ensomme gruppe i befolkningen, hvor de nyeste tale peger på at 12% mellem 16-29 år føler sig ensomme, mod 8% i resten af befolkningen. Langvarig ensomhed er i sig selv en svær tilstand at befinde sig i, men det højner også muligheden for anden psykisk sygdom markant.

Mange unge giver udtryk for at de ikke kan tale med forældre eller venner om sårbare emner, og at de ikke føler at deres venskaber er dybe nok.

Men hvordan hænger dette sammen i en tid, hvor mange unge via sociale medier, er i langt hyppigere kontakt med hinanden, end tidligere? Og hvordan kan det være at mange unge har svært ved at tale om sårbare emner i et samfund, hvor vi taler om mistrivsel som aldrig før?

Det kan tyde på, at der for at forstå nutidens ensomhedstendenser er behov for at udvide den klassiske forståelse af ensomhed som en mangel på relationer, og i højere grad fokusere på kvaliteten af relationer, og hvilke betingelser det moderne samfund sætter for netop dette.

Med udgangspunkt i en analyse af relevante samtidstendenser, som præger de unges samtid og socialkarakter, peges på væsentlige årsager til mistrivsel og stigning i ensomhed.

Med afsæt i analysen arbejdes efterfølgende med, hvordan man med fordel kan tilgå arbejdet med ensomhed og skam i samtalerne med de unge.

Om underviseren:

Ditte Charles

Psykolog og rådgiver i Studenterrådgivningen. Tidligere chefpsykolog hos psykiatrifonden.

Kursustilmelding

Hvilke kurser vil du tilmeldes?

Læs om alle kurserne her: Kursusoversigt

Jeg køber som: