Unge og krop

Unge og krop

Kursus til folk der arbejder professionelt med unge

Kursusdagen tager udgangspunkt i cases og temaer fra det praksisnære arbejde med børn, unge, forældre og fagpersoner i Danmark.

Om kurset:

Et stigende antal danske unge har det svært med deres kroppe. De præsenteres for urealistiske kropsidealer på de sociale medier og føler sig utilstrækkelige og forkerte i sammenligningen. Et negativt kropsbillede har betydning for, hvordan de unge har det med sig selv, hvordan de passer på sig selv og deres krop, og hvordan de i det hele taget trives i deres liv.

I forskningen ses det, at kropsbillede, kropsidealer og stereotyper spiller sammen og har fælles rødder. Børn i 3-årsalderen har allerede opsnappet, at nogle kroppe er bedre end andre, og 6-årige kan ønske at være tyndere.

På kurset tager vi et psykologisk, socialt og kulturelt blik på unges forhold til deres kroppe og undersøger noget af alt det, der har indflydelse på de unges forhold til deres kroppe, og hvilke konsekvenser et negativt kropsbillede kan have.

Kurset trækker på teori, forskning og praksis og giver inspiration til, hvordan fagpersoner, der arbejder med unge, kan hjælpe til at skabe mere accept og rummelighed overfor egen og andres kroppe.

Det vil du opleve:

Kursusdagen tager udgangspunkt i cases og temaer fra det praksisnære arbejde med børn, unge, forældre og fagpersoner i Danmark.

Lene Meyer

Lene Meyer er autoriseret psykolog (2008) med 15 års erfaring med spiseforstyrrelser dels i psykiatrien og dels i privat regi. Lenes ph.d.-projekt om spiseforstyrrelsen BED (Binge Eating Disorder), og det rejste kritiske spørgsmål om konsekvenser af vægtfokus i samfundet og betydningen af vægtstigma for vores sundhed. Lene er også medstifter af den Tværfaglige sammenslutning Ligevægt, som har til hensigt at gentænke forståelsen af vægt i samfundet. Aktuelt har Lene egen praksis i Farum, hvor hun arbejder med spiseforstyrrelser ud fra et systemisk og narrativt perspektiv. Det betyder, at hun forstår problemer som noget, der opstår og vedligeholdes i interaktioner mellem mennesker og formes af den kultur og det samfund, vi lever i. Ved siden af det forsker hun i vægtneutral sundhed på Københavns Universitet.

Læs mere: https://www.lenemeyer.dk/om-lene

Tilmeld dig kurset:

Praktisk info

 • Tidsrum

  Alle kurser er i tidsrummet 9.00 – 15.30.
 • Pris

  Alle kurser koster 1.500 kr + moms.
  • Køb 3 kurser: Spar 10%
  • Køb 5 kurser: Spar 15%
  • Køb 9 kurser: Spar 20%
  Mulighed for tilskud: Hvis du er offentligt ansat, kan du få fuld eller delvis refusion af udgifterne til kursusrækken.
  • Ansatte i staten kan søge Statens Kompetencefond. Dækker op til 25.000 kr. af udgifter til kurser, hvis de varer mere end 3 dage.
  • Ansatte i regionerne kan søge Den Regionale Kompetencefond. Dækker op til 30.000 kr. af udgifterne.
  • Ansatte i kommunerne kan søge Den Kommunale Kompetencefond. Dækker op til 30.000 kr. af udgifterne til kursusrækken, men vær opmærksom på at der gælder forskellige rammer for forskellige faggrupper.
 • Afbudspolitik

  Fri afmelding indtil 8 uger før kurset. Herefter er tilmelding bindende.
 • Spørgsmål?

  Har du spørgsmål før tilmelding? Skriv til [email protected]

Hvilke kurser vil du tilmeldes?

Læs om alle kurserne her: Kursusoversigt

Jeg køber som: