Unges digitale liv

Unges digitale liv

Kursus til folk der arbejder professionelt med unge

Kursusdagen tager udgangspunkt i cases og temaer fra det praksisnære arbejde med børn, unge, forældre og fagpersoner i Danmark.

Vi forholder os til aktuelle temaer om unges samvær i digitale fællesskaber, herunder gamerkultur, tidsforbrug, identitetsdannelse og delingskultur.

Om kurset:

Digitale medier er i dag på godt og ondt en integreret del af unges hverdagsliv. Det sociale liv foregår i høj grad online, hvor TikTok, Snapchat og spiluniverserne på mange måder er udvidelser af den interpersonelle kommunikation.

På den ene side tilbyder medierne mulighed for samvær, underholdning og inspiration. Og på den anden side giver de nye betingelser for, hvordan konflikter, krænkelser og tvivlsom kontakt til andre kan udfolde sig.

I arbejdet med den unge kan det være svært at navigere i unges digitale liv. Det gælder, hvilke platforme unge bruger i forskellige kontekster, hvilken betydning mediepraksisserne har for deres trivsel, og hvordan man hjælper unge til at få et bæredygtigt forhold til digitale medier.

Om ikke andet er det vigtigt at have indblik i det digitale ungdomsliv, så man som samtalepartner kan hjælpe unge, der befinder sig i en sårbar position.

Derfor er det også centralt, at man i arbejdet har en forståelse for den ungdomskultur, der i stigende grad bliver udlevet i de nye (digitale) fællesskaber.

Det vil du opleve:

Kursusdagen tager udgangspunkt i cases og temaer fra det praksisnære arbejde med børn, unge, forældre og fagpersoner i Danmark.

Vi forholder os til aktuelle temaer om unges samvær i digitale fællesskaber, herunder gamerkultur, tidsforbrug, identitetsdannelse og delingskultur.

Agendaen er en blanding af forskning, inspirationsmateriale, viden om aktuelle digitale fællesskaber, onlinekultur samt inddragende redskaber til snakken med de unge.

Målet er, at I dels bliver klogere på, hvad man i arbejdet kan gøre for at hjælpe de unge med at få de nødvendige kompetencer til at kunne navigere i den digitale hverdag. Dels at I bliver klogere på, hvordan man kan tilgå og arbejde med en ungekultur, der i stigende grad udleves digitalt. Og dels at give jer mulighed for at reflektere over egen praksis og dele erfaringer. Dette mhp. at I kan arbejde videre med interventioner målrettet unges digitale (mis-)trivsel.

Om underviseren:

Mathias Nimgaard

Psykolog i Center for Digital Pædagogik. Center for Digital Pædagogik har mere end 20 år på bagen, og spiller en stor rolle i debatten om børn og unges digitale liv. Digital Center for Pædagogik står bag mange forskellige projekter og initiativer, der fremmer digital trivsel, og er bl.a. optagede af at klæde de voksne omkring børn og unge på til at støtte og forstå det digitale liv.

Læs mere: https://cfdp.dk/om-center-for-digital-paedagogik/

Tilmeld dig kurset:

Praktisk info

 • Tidsrum

  Alle kurser er i tidsrummet 9.00 – 15.30.
 • Pris

  Alle kurser koster 1.500 kr + moms.
  • Køb 3 kurser: Spar 10%
  • Køb 5 kurser: Spar 15%
  • Køb 9 kurser: Spar 20%
  Mulighed for tilskud: Hvis du er offentligt ansat, kan du få fuld eller delvis refusion af udgifterne til kursusrækken.
  • Ansatte i staten kan søge Statens Kompetencefond. Dækker op til 25.000 kr. af udgifter til kurser, hvis de varer mere end 3 dage.
  • Ansatte i regionerne kan søge Den Regionale Kompetencefond. Dækker op til 30.000 kr. af udgifterne.
  • Ansatte i kommunerne kan søge Den Kommunale Kompetencefond. Dækker op til 30.000 kr. af udgifterne til kursusrækken, men vær opmærksom på at der gælder forskellige rammer for forskellige faggrupper.
 • Afbudspolitik

  Fri afmelding indtil 8 uger før kurset. Herefter er tilmelding bindende.
 • Spørgsmål?

  Har du spørgsmål før tilmelding? Skriv til [email protected]

Hvilke kurser vil du tilmeldes?

Læs om alle kurserne her: Kursusoversigt

Jeg køber som: