Samarbejdsaftaler med uddannelser

UngTerapi er et psykologhus, som samarbejder vi med en række ungdomsuddannelser. Vi er specialiserede i at hjælpe unge mellem 15-30 år.

Vores aftaler består primært af kortere psykologforløb til elever, der mistrives af forskellige årsager.

Derudover tilbyder vi oplæg til eleverne om mental sundhed på studiet, samt supervision og rådgivning til studievejledere, elev-coaches og mentorer.

 Hvorfor er det en god ide med en samarbejdsaftale?

Vi ved fra vores mange samtaler med unge, at et psykologforløb kan være en afgørende og fastholdende faktor, for elever på kanten af gymnasiet – Elever som i en kritisk periode af deres liv hjælpes til at fastholde skolegang, og få sit afgangsbevis. Når elever i stedet dropper ud, er det dyrt – både socialt og økonomisk.

Vores samtaler med eleverne hjælper eleverne med at navigere og at finde ressourcer i deres eget liv, samtidig med at vi hjælper til fastholdelse på uddannelsen.

Om UngTerapi

UngTerapi er et psykologhus med speciale i unge, som har hjulpet mere end 5000 unge. Da vi udelukkende arbejder med unge mellem 15-30 år, er vi virkeligt skarpe på de mangeartede problemstillinger, som kan opstå i overgangen fra barn til voksen. Desuden er vi selv unge psykologer, og vi ved fra de unge, at det betyder meget, at få hjælp fra en, som selv ved hvad det vil sige at være ung i dag.

Selvom at alle mennesker er forskellige, drejer langt de fleste problematikker sig om stress, angst, depression, selvværdsproblemer, ensomhed og familieproblemer, som vi efterhånden er blevet rigtig gode til.

De seneste år har vi set, hvordan at landets unge har fået det markant værre, og COVID-19 har bestemt ikke hjulpet på det. Vores indtryk er, at stort set alle uddannelsesinstitutioner – alt fra efterskoler, højskoler til gymnasier, voksenuddannelser og produktionsskoler – har brug for hjælp til at imødekomme de unges udfordringer.

Som ekstern aktør, har vi mulighed for at skærpe blikket på de unge, og de udfordringer vi skal hjælpe med, uden at have “aktier” i andre aspekter af skolens omstændigheder, der nogle gange kan besværliggøre løsninger.

Vi er i UngTerapi specialiseret i de unge, og det er det, vi kan: Vi har rigtig meget viden at byde ind med, og et stort ressourcekatalog at trække på. Dette kan være alt fra en stor psykologstab, til specialiseret erfaring, masser af efteruddannelse og et højt serviceniveau gennem vores sekretærer. Det er vigtigt, at vi er nemme at arbejde med, så vi alle kan fokusere på vores kerneopgave, nemlig at hjælpe eleverne.

Vi har derfor udviklet en række forskellige tilbud, som vi efterhånden har fået god erfaring med:

Stressforløb

Stress

5 samtaler med dette fokus:

 • Kortlægning af nuværende situation: Livsomstændigheder, reaktionsmønstre og håndteringsstrategier.
 • Kropsbevidsthed: Mindfulness, bevidsthed om egne kropslige symptomer + håndteringen af dem.
 • Tankemønstre: Hvilke antagelser om selvet? Antagelser om andre?
 • Følelsesliv: Definering af følelsesmæssige faktorer, der bidrager til stressen
 • Gode fremtidige vaner + forebyggelse af tilbagefald + evaluering af situation

Forløb om præstationspres

uoverskueligt

5 samtaler med dette fokus:

 • Kortlægning af nuværende situation: Livsomstændigheder, reaktionsmønstre og håndteringsstrategier
 • Præstation og selvværd
 • Forventninger til sig selv/andres forventninger
 • Lære egne værdier at kende – Hvad vil jeg/vil jeg ikke?
 • Gode fremtidige vaner + forebyggelse af tilbagefald + evaluering af situation

Motivationsforløb

5 samtaler med dette fokus:

 • Kortlægning af nuværende situation: Livsomstændigheder, reaktionsmønstre og håndteringsstrategier
 • Følelsesliv: Hvilke følelser er i klemme? Baggrunden for dette og håndtering
 • Tanker: Antagelser om sig selv, skolen, egen fremtid
 • Uhensigtsmæssige vaner vedr. skolen, dagsrytme og generel mental sundhed
 • Opbygge nye, gode vaner + forebygge tilbagefald + evaluere situation

Gruppeforløb

Familieterapi

Der er stor evidens for, at gruppeforløb har en generel stor, terapeutisk effekt.

På et uddannelsesinstitution kan det være oplagt at samle grupper af elever, der kæmper med de samme problemstillinger, som vi kan være med til at facilitere.

Det kan både være en mere økonomisk og tidsbesparende løsning for skolerne, at vælge gruppeforløbene til flere af dets elever, og det er i denne forbindelse vigtigt, at eleverne er motiverede og ønsker at deltage i gruppen. For at sikre sig dette, kan studievejlederne fx screene eleverne ud fra spørgeskemaer.

Et gruppeforløb kan se således ud:

 • Gruppe bestående af 6-8 unge
 • 1-2 gruppeledere (fra UngTerapi)
 • 8-10 gange
 • Et nyt forudbestemt emne for hver gang
 • Særlige øvelser, der passer til emnet som lektie fra gang til gang

Samtaler om alt det andet…

Mange skoleelever oplever desværre også problemer på andre områder, end ovenstående, som fx depressioner, angst-lidelser, selvskade, dårligt kropsforhold og ensomhed, og dette er naturligvis også noget, vi beskæftiger os meget med.

Vi kan derfor både arbejde inden for pakkerne, baseret på hvilke udfordringer I på skolen særligt ser hos jeres elever, men vi kan også sagtens have mere klient-baserede forløb, der i højere grad defineres af eleven.

Oplæg og workshops om mental sundhed

UngTerapi har i tidens løb holdt mange forskellige foredrag på de Københavnske uddannelsesinstitutioner om mental sundhed.

Disse oplæg har som omdrejningspunkt, at klæde eleverne bedre på, så de løbende kan forebygge mental mistrivsel. Vi lægger vægt på, at eleverne skal kunne genkende hvad symptomerne er på mistrivsel, og hvad man kan gøre ved det.

Desuden fokuserer oplægget generelt på gode vaner, og hvordan man hjælper hinanden i bedre trivsel.

Supervision til lærere og pædagoger

Lokale til psykologsamtaler

Inden for de seneste år er der desværre sket så stor en stigning i mental mistrivsel blandt landets skoleelever, at lærere og andre fagpersoner omkring de unge, kan have svært ved at følge med. Man kan som lærer pludselig befinde sig i en situation, hvor man skal håndtere et akut angstanfald, selvmordsforsøg eller forsøge at hjælpe en elev med markante selvskadeproblemer.

Dette er langt de fleste ansatte på uddannelsesinstitutioner naturligvis ikke rustet til, og det kan være et stort pres for en personalegruppe, at skulle håndtere disse problemstillinger.

Derfor er det vigtigt, at der på uddannelserne tilbydes supervision til de fagpersoner, der ofte skal håndtere de hårdt ramte unge. Efter 8 år med udelukkende at specialisere os i unge i netop denne aldersgruppe, dette oplagt noget, vi også kan bidrage til.

Vi kan bl.a. supervisere i:

 • Hvordan ser de mest hyppige mentale lidelser ud?
 • Hvordan håndteres stress, angst, depression, cutting, selvmordsforsøg osv.?
 • Hvordan håndteres en klasse, hvor flere af eleverne har det dårligt?
 • Hvordan passer man på sig selv?
 • Hvor kan eleverne henvises videre til?
 • Forældreinddragelse

Selvom vi i UngTerapi ser de unge i en anden kontekst end på selve skolerne, har mange af os erfaringer fra folkeskoler og gymnasier, som vi drager nytte af. Det er dog selvfølgelig en vigtig forudsætning for supervisionen, at vi sætter os ind i skolens unikke omstændigheder, og får en dybere forståelse for lærere og elevers hverdag, så vi også kan tilbyde konkret og relevant hjælp.

Vi samarbejder bl.a. med:

 • Det Fri Gymnasium
 • Frederikssund produktionsskole
 • DIS – Danish International Students
 • Kommuner (Ærø, Gentofte, Vordingborg)

Det praktiske

Typisk støtter uddannelsesinstitutionen med psykologsamtaler til klippekortspriser til eleven. Ønsker eleven at fortsætte forløbet derefter, giver vi rabat til den unge. Der er også mulighed for lave aftaler, hvor eleven delvist betaler selv.

Interesseret i at høre mere?

Kontakt Maja Vain Gilbert for et uforpligtende møde.

Maja Vain Gilbert

Autoriseret psykolog og stifter af UngTerapi

 [email protected]

28 11 99 11