5 gode grunde til at se en psykolog

Forfatter: Maja Vain Gilbert, autoriseret psykolog og stifter af UngTerapi.

Forfatter: Maja Vain Gilbert Autoriseret psykolog og stifter af UngTerapi.

25. januar 2024

25. januar 2024

Det kan være svært at beslutte sig for at kontakte en psykolog. Pludselig bliver alting så alvorligt – pludselig bliver det hele en del mere skræmmende. Behøver jeg virkelig at gå så langt som at kontakte en psykolog? Er det ikke lidt overkill? Måske det går væk af sig selv?

Hvis du er i tvivl, er svaret for det meste: Ja, du skal prøve at kontakte en psykolog. Ja, du har brug for hjælp. I al fald har det aldrig skadet nogle at ringe og høre nærmere. Her er 5 gode grunde til at se en psykolog, hvis man går og bakser med problemer.

Indhold

1. Realitetstjek

Du kender det helt sikkert når det hele kører rundt i hovedet.

  • Er jeg ikke god nok til mit studie?
  • Er jeg en dårlig kæreste?
  • Er jeg sådan en der er virkelig doven?
  • Kan andre overhovedet lide mig?

Hvis der er noget vi mennesker er gode til, er det at køre noget op i hovedet. Vores virkelighed er ikke en direkte afspejling af den verden vi lever i, men et produkt af de tolkninger vi lægger ned over verden.

Problemet er bare at vi som mennesker naturligt tror at den verden vi befinder os i, befinder alle andre sig også i, hvorfor de tolkninger vi laver bliver til rene sandheder for os selv. Derfor er en af psykologens fornemste opgaver først og fremmest at give dig et såkaldt realitetstjek – er det nu også helt sandt det du tænker, eller kan der være mange andre mulige måder at tolke på her? Et realitetstjek skaber omgående lettelse og ro, da det for mange er første gang de bliver afkræftet i deres hypoteser om dem selv, hvilket er første store skridt på vejen til et mere sundt mentalt liv.

2. At dele sit liv med nogen

Psykologsamtale med unge

Dette punkt er en naturlig fortsættelse af første punkt.

Der er en psykologisk læresætning om at:

Når man kæmper med forskellige ting i livet, har man en tendens til at lukke sig ind i sig selv og isolere sig fra sin omverden. Dette kan ofte være fordi man tænker at andre ikke har godt af at høre om ens problemer, man vil ikke fremstå som en “taber” eller man har simpelthen ikke energi til at dele med andre.

At dele sit liv med andre sætter ofte én i en meget sårbar position, hvor man kan risikere at blive afvist.

For mange er det derfor som at spille russisk roulette når de skal beslutte sig for at dele livets vanskeligheder med andre, og derfor tør mange ikke at tage chancen. Denne isolation skaber atter flere problemer, og man bliver meget mere sårbar. Mange oplever derfor et boom i problemer, og livet bliver yderligt sværere at leve, hvilket resulterer i mere isolation.

Noget af det allerstærkeste ved samtaleterapi er derfor at man har muligheden for at dele sin verden med en anden. Hos psykologen møder man ikke bare en professionel, men et menneske der ser én som man er. Hos en psykolog møder man omsorg og dyb respekt for den man er som menneske, og bare det at føle sig rummet af en anden er i mange tilfælde medicin imod den anspændthed og nedtrykthed, man har båret rundt på. Mange års forskning viser at det nærvær der opstår i forholdet mellem klienten og psykologen i sig selv er helende, og derfor et meget vigtigt aspekt at tage med, når man overvejer at kontakte en psykolog.

3. Få overblik

Få overblik når du leder efter en psykolog

Noget af det sværeste ved at stå i vanskelige situationer i livet er at vi mister overblikket. Hvad er op og ned? Hvad er er bedst at gøre – skal jeg kæmpe eller gå? Når vi bliver overvældet på flere fronter, har vi svært ved at navigere i hvilke ting der er væsentlige og uvæsentlige, og vi bliver ofte overladt til vores følelser. Problemet er bare at vores følelser er omskiftelige og dermed ikke kan agere vejviser.

Hjerneforskning viser at mennesker har en tendens til at tænke i de samme baner, hvilket bliver yderligere forstærket når stressniveauet er højt og vi er under pres. Så selv om mange prøver at finde en løsning på problemerne selv, oplever de alligevel at de hurtigt ryger tilbage til de gamle mønstre. Og hvad gør man så?

Man skal finde hjælp udefra. Det er essentielt for løsningen af problemer at der sker et perspektivskift, og dette er ekstremt svært at gøre selv, hvis man er for involveret følelsesmæssigt. En psykolog hjælper derfor med at zoome ud og få overblik over livet, så man kan træffe gode og holdbare beslutninger. En psykolog kan via samtaleteknikker få bevæget dig hen i nogle tankebaner, du ikke før har været i, der kan vise sig at rumme løsninger du ikke før har fået øje på.

4. Én udefra

Så kan man jo spørge sig selv hvorfor skal det lige være en psykolog? Hvorfor kan det ikke bare være en fra min familie eller en af mine venner? Svaret er at det kan det selvfølgelig sagtens være. Og endelig – hvis du føler at du har et netværk der kan hjælpe dig igennem, er det altid godt at tale med dem først. Du bør bare lige gøre dig nogle overvejelser også.

Først og fremmest kan det være rigtig svært at indvie vores nære i vores problemer, fordi der kan være en del skam forbundet med det. Vi kan være bange for at vores venner og familie vil begynde at tænke om os på en særlig måde, som vi ikke har lyst til at de skal tænke. Vi kan derfor opleve at få endnu svære ved at komme ud af problemerne, fordi vi samtidig føler os stemplet af andre.

For det andet kommer vi nogle gange til at glemme at vores venner og familie ofte også har aktier i vores liv, dvs. de er på en eller anden måde også følelsesmæssigt involverede i problemerne. Ofte når man beder folk om hjælp, der er for tæt på ens eget liv, kan de også have svært ved at tænke rationelt og give det nødvendige perspektivskift, fordi de selv er indblandet. De kan ofte ikke distancere sig fra ens livssituation og se tingene oppefra, som er essentielt for at blive hjulpet videre.

Den sidste overvejelse omhandler psykologens uddannelsesniveau. En psykolog har 5 års universitetsuddannelse om menneskets psyke bag sig, der giver et solidt grundlag for at forstå dine problematikker. En psykolog har udover en stor psykologisk grundviden, også lært en masse teknikker og redskaber der netop handler om at hjælpe dig videre i dit liv. At have en uddannelse inden for psykologi betyder at man lettere får øje på nuancer og kompleksiteter, og kan skifte rundt mellem mange måder at se dit liv på. Psykologen har dermed en ekspertise i mennesker, der er vigtig når det kommer til at hjælpe dig videre.

5. En andens ansvar

Den sidste gode grund til at henvende sig til en psykolog, er at man kan fralægge sig noget ansvar. Umiddelbart klinger det ikke positivt i manges ører, men det er en yderst vigtig ting at gøre, når man er overvældet af problemer.

Når man er nedtrykt og føler en masse vanskeligheder i livet, er det svært at mestre energi til at tage ansvar for at få det bedre. Det kan være en lang og svær proces at få det bedre, og derfor hjælper det meget at der er en anden der tager ansvar for hvad der skal ske.

En psykolog tilrettelægger et forløb der netop vil være bedst for dig, og holder dig fast i hvornår du skal komme og hvad der skal ske. Psykologen vil ofte have en plan for hvad der skal arbejdes med og hvornår man kan gå videre til nye områder.

Når en anden påtager sig ansvaret for at give dig de optimale omstændigheder for at få det bedre, kan du koncentrere dig om din del som er at tage imod den vejledning du bliver givet. På den måde kan du koncentrere dig om dig selv, slippe kontrollen, give en anden styringen, og dermed slappe meget mere af.

Kunne du være interesseret i at undersøge om en psykolog er det rigtige for dig kan du læse videre her.

Vi har også lavet en test med titlen: Har jeg brug for en psykolog? Den tager ét minut og du får et reelt og ærligt svar, du rent faktisk kan bruge til noget.

Test dig selv - har du behov for en psykologsamtale?

Test dig selv: Har du brug for psykologsamtaler?

Vi har udviklet en test, hvor du kan få vores faglige vurdering på ét minut.

Psykolog Maja Vain Gilbert har speciale i unge og studerende og er stifter af UngTerapiForfatter:
Maja Vain Gilbert, autoriseret psykolog og stifter af UngTerapi.
“Jeg er et nysgerrigt, glad og begejstret menneske, der elsker at være psykolog og at arbejde med unge.”