Tue Spangsberg Gejl

Autoriseret psykolog

Aarhus

Jeg modtager ikke nye klienter pt.

Tue Spangsberg Gejl

Autoriseret psykolog

Aarhus

 Modtager ikke nye klienter pt.

Fakta

By:

Aarhus

Adresse:

Fredensgade 36B,
8000 Aarhus C

(Den indgang, hvor der står “Flexa” tættest på busstationen)

Titel:

Autoriseret psykolog

Priser og tilskud:

Uddannelsessted:

Aarhus Universitet

Sprog:

Dansk

Metoder:

Kognitiv Adfærdsterapi
Mentaliseringsbaseret Terapi
Emotionsfokuseret Terapi

Metoden tilpasses til dig og dine ønsker

Erfaring:

Børne- og ungdomspsykiatrien
Voksenpsykiatrien

Fødeår:

1982

Beskrivelse

Ungdommen er en spændende, men også udfordrende tid, hvor der sker store forandringer med en selv og verden omkring en. Som ung er det derfor også helt almindeligt at man møder forskellige udfordringer på sin vej.

Det kan både være specifikke problemer man oplever i sin hverdag, ofte i relation til andre mennesker, eller store spørgsmål om livet som man stiller sig selv, fx hvem er jeg og hvad vil jeg? Nogle udfordringer opstår også som konsekvens af det samfund og den ungdomskultur man er en del af. F.eks. kan mange unge nikke genkendende til nogle af de samme problemer, så som ensomhed, højt forventningspres, utilstrækkelighed, angst og stress.

 

Nogle gange kan man selv løse problemerne med hjælp og støtte fra f.eks. familie og venner. Andre gange kræver det noget mere, fordi problemerne vokser sig store og man ikke ved hvad man skal gøre. Dette skal man tage alvorligt, fordi problemerne vil påvirke ens trivsel og udvikling negativt, og i værste fald kan medvirke til udviklingen af en psykisk lidelse.

Hvis du står i nogle svære udfordringer i dit liv som gør at du ikke har det godt, og du ikke ved hvordan du skal håndtere det, kan terapi være hjælpsomt.

Jeg hjælper med forskellige typer af mistrivselsproblemer og tager udgangspunkt i hvad der fylder for dig. Hvis du er diagnostiseret med en psykisk lidelse, som kan behandles i primær sektor, dvs. uden for sygehusene/psykiatrien, hjælper jeg også gerne med dette. Jeg vil dog henvise dig, hvis det viser sig at jeg ikke har kompetencer til at hjælpe dig med dit problem. Hvis du er under 18 år skal dine forældre give samtykke til dit forløb.

Tilgang

Min tilgang til terapi er at den skal være meningsfuld og hjælpsom. Det meningsfulde består i at vi sammen skaber et trygt rum hvori vi, på en nysgerrig og omsorgsfuld måde, undersøger de udfordringer du oplever i dit liv. Det hjælpsomme består i at du opnår indsigt i de udfordringer du står overfor og at du bliver opmuntret til at gøre noget, som skaber positive forandringer i dit liv. På den måde er terapi et samarbejde, der kræver at vi begge to arbejder hårdt for at opnå de mål vi sætter os. Nogle gange kan problemerne løses i et kortere forløb, andre gange tager det længere tid eller kræver at du arbejder med problemerne af flere omgange.

Metode

Jeg arbejder ud fra flere forskellige terapeutiske metoder så som Kognitiv Adfærdsterapi, Mentaliseringsbaseret Terapi og Emotionsfokuseret Terapi. Det er min erfaring at det er bedst at tilpasse metoden til den enkelte og de problemstillinger der arbejdes med.

Erfaring

Jeg har erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland, hvor jeg har beskæftiget mig med udredning og behandling af børn, unge og voksne med moderate til svære spiseforstyrrelser, herunder også såkaldte komorbide lidelser så som autismespektrumforstyrrelser, ADHD, depression, angst og OCD samt belastningsreaktioner. Desuden har jeg erfaring fra voksenpsykiatrien i Region Syddanmark og Region Midt, hvor jeg har arbejdet med voksne over 18 år med forskellige psykiatriske lidelser så som ADHD, skizofreni, angst, OCD, depression og personlighedsforstyrrelser. Som psykologstuderende har jeg blandt andet erfaring med behandling af pårørende til kræftramte og pårørende til alkoholmisbrugere.

Uddannelse

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2017 og autoriseret af Psykolognævnet i 2022. Jeg modtager løbende supervision og deltager i kurser og efteruddannelse, for at sikre kvalitet og faglig udvikling i mit arbejde.

Som psykolog følger jeg De Etiske Principper For Nordiske Psykologer og er underlagt tavshedspligt og journalpligt.

Andre psykologer

Disse psykologer har ledige tider lige nu:

Samtaleemne

ADHD

Angst

Angst – Eksamensangst

Angst – Fobier

Angst – Social angst

Arbejdsrelaterede konflikter

At man bare har brug for at lufte sine tanker til en udefrakommende

At sætte grænser

Autismespektrum

Bekymringstanker

Belastningsreaktioner

Cutting

Datingproblemer

Depression

Diagnoser

Ekistentielle problemstillinger

Ensomhed

Familieproblemer

Fastlåsthed og manglende motivation

Fødsel (Svære fødselsforløb / rolle som nybagt mor)

Følelser man ikke ved hvor kommer fra

Graviditet / abort / forældreskab

Identitet

Indre kritisk stemme

Indre uro

Introversion (Problematikker heraf)

Kærlighedsproblemer / parforhold

Kønsidentitet

Krise

Kronisk sygdom og somatiske symptomer

Kulturelle problematikker (Fx. minoritetsfølelse / kulturchock / diskrimination)

Langvarig hjernerystelse

LGBTQ+ 🏳️‍🌈

Meningsløshed

Misbrug / afhængighed

Mobning

Modløshed

Nedtrykthed

OCD

Omsorgssvigt

Opvækstvilkår

Overgangen fra ung til voksen

Overgreb / Overfald

Pårørende til personer med fysisk eller psykisk sygdom

Perfektionisme

Personlig udvikling

Personlighedsforstyrrelser

Pornoafhængighed

Præstationspres

Problemer med at få hverdagen til at hænge sammen

Psykisk vold

Psykotiske oplevelser

Relationelle problemer til forældre

Relationelle problemer til venner eller familie

Særligt sensitiv

Seksualitet

Seksuelle problematikker

Selvdestruktive mønstre

Selvhad / selvfølelse

Selvmordstanker

Selvskade

Selvværd

Skam

Skoleværgning

Sorg

Søvnløshed

Spiseforstyrrelse

Stofmisbrug

Stress / Udbrændthed

Sugardating

Sundhedsangst / hypokondri

Svære følelser

Sygemelding

Tab

Tankemylder

Tilknytning

Traume

Tro / Religion

Uddannelsesvalg

Udfordringer ifht at være blevet mor eller far

Usikkerhed ifht fremtiden

Usikkerhed ifht omverdenens krav og forventninger

Utilstrækkelighed

Vanskeligheder ved at være til stede i nuet

Vold og voldtægtsoffer

Vrede og vredeshåndtering