Gruppeterapi for unge i København

Kalender

København: Gruppeforløb for unge med skilte forældre

Gruppeforløbet er for dig, der savner nogen at tale med om det at være barn af skilte forældre.
For unge mellem 15 – 18 år. Forløb over 7 gange med opstart så snart der er deltagere nok.

 

Hvad er gruppeterapi / et gruppeforløb?

Et gruppeforløb eller “gruppeterapi” som det også populært kaldes, er et forløb, hvor man arbejder med sine problemer i fællesskab med andre.

Gruppeterapi til unge i København

Virker gruppeterapi?

Svaret er JA – gruppeforløb virker endda rigtig godt på de fleste.

Forskning peger på, at deltagere i gruppeforløb ofte får ligeså meget – eller mere – ud af gruppeforløb som en almindelig indviduel samtale med en psykolog.

Hvordan kan det være? Den måde vi som mennesker forstår os selv på er meget påvirket af vores omgivelser, og dermed hvordan andre reagerer på os.

Når man fx oplever, at bøger og film giver én en masse tanker og følelser omkring sit eget liv, er det fordi man hele tiden relaterer det man oplever til sig selv.

Derfor har andres fortællinger ofte en stor indflydelse på ens eget liv, særligt hvis de personer det drejer sig om, ligner én på nogle områder.

I gruppeforløb samler vi unge, der har de samme udfordringer, og på mange områder kæmper med ens problemer.

Det gør at man kan spejle sig i hinanden, og føle sig mindre ensom i sine problemer, som rigtig mange unge gør.

Det er nemlig meget normalt at tro, at man er den eneste i verden, der kæmper med netop de problemer man har.

Derfor det kan være utroligt lettende at høre at andre også kæmper med det samme.

Samtidig er alle mennesker forskellige, og takler derfor problemerne forskelligt.

Dette kan man også drage fordel af i et gruppeforløb, hvor man kan udveksle “tips og tricks” til hvad man kan gøre i forskellige situationer.

Når det er ens tur til at fortælle om sit eget liv, er det enormt kraftfuldt at få gruppens reaktion på det man siger.

Ofte er der nogle, der har oplevet det samme, nogle der kan tilslutte sig netop de tanker man har gjort sig, og nogle der måske har prøvet noget, der virkede rigtig godt i de forskellige situationer.

Derudover er anerkendelse for det man oplever af de andre i gruppen, én af årsagerne til at gruppeforløb virker så godt.

At fortælle åbent og ærligt foran andre, der anerkender det man siger, er en oplevelse som den enkelte psykolog ikke har mulighed for at give i den individuelle samtale. Det gør at et gruppeforløb kan noget helt særligt terapeutisk.

“Men kommer det hele ikke til at handle om andre end mig?”

Dette er en rigtig klog indvending. For selvfølgelig kommer man jo, fordi man ønsker at få det bedre med ting i sit eget liv, og ikke fordi man vil hjælpe andre.

Ud over at man ofte lærer meget ved at høre andre fortælle om lignende problemer i deres eget liv, er det selvfølgelig betydningsfuldt hvordan man taler om det.

Fx skal man ikke sidde og høre på en anden fortælle længe om hvordan livet ikke er værd at leve, og at alting er ligemeget, da det i de fleste tilfælde ikke har den mest positive indflydelse på ens egne problemer.

Derfor er psykologens rolle meget vigtigt i gruppen, da psykologen aktivt interviewer personerne i gruppen, og stiller spørgsmål, der er konstruktive og skaber refleksion.

Psykologen sidder derfor ikke passivt på sidelinjen, men styrer aktivt gruppen hen i mod udviklende samtaler, hvor alle skal komme til orde og relatere hinandens fortællinger til sig selv.

Alle i gruppen er derfor forpligtede til at deltage aktivt, både når de fortæller og skal lytte.

Det er enormt vigtigt for alle, at alle bidrager til et trygt og tillidsfuldt miljø, hvor man kan være ærlig og fortælle om det, der er rigtig svært.

Hvordan fungerer det i praksis?

Når du tilmelder dig gruppeterapi hos UngTerapi i København, fungerer det således:

  • 6-8 deltagere pr. hold
  • 2 timer á gangen
  • hver eller hveranden uge
  • foregår over 5 gange
  • ligger sen eftermiddag/aften eller i weekenden
  • 1-2 psykologer som gruppeledere.