Pernille Møllvang Greve

Psykolog i København

Psykolog Pernille Møllvang Greve

 

Pernille Møllvang Greve

Psykolog
København
Født i 1993

Book en tid

 

Jeg tilbyder bl.a.

✔️ Dansk og engelsk
✔️ Individuelle samtaler
✔️ Parterapi
✔️ Forælder-ung-samtale
✔️ Forælderpakke

Jeg arbejder bl.a. med disse emner

Adresse

Kvægtorvsgade 1, kælderen,
1710 København V

 

De terapeutiske møder er meget meningsfulde for mig, og jeg vil møde dig med nærvær og varme, når du tager mig med ind i dine fortrolige rum. Jeg vil dele ud af min viden overfor dig og vil også italesætte de refleksioner, som møderne med dig og dine fortællinger har givet anledning til hos mig. Jeg arbejder ud fra en narrativ og psykodynamisk referenceramme og inddrager kroppen og nervesystemet, når det giver mening. De terapeutiske retninger, jeg anvender, er medvirkende til, at du støttes i at opdage dig selv og kan mærke dine behov, men også kan få bearbejdet de oplevelser, som forstyrrer i dit nuværende liv.

 

 Jeg er i mit arbejde optaget af menneskers historier og at gøre folk eksperter på sig selv. Det er vigtigt for mig at tilbyde et rum, hvor man kan være filterløs. Hvor man ikke skal tænke over, hvad der siges, hvordan man reagerer eller hvilke oplevelser, man har med sig, som er svære at tale om.

Kriser, traumer og vanskelige oplevelser kan påvirke os på mange forskellige niveauer og måder.

Jeg har som psykolog særligt beskæftiget mig traumebearbejdning og fået en specialiseret viden inden for seksuelle overgreb, fysiske overgreb, omsorgssvigt, sorg og akutte kriser og ulykker. Gennem min kliniske erfaring har jeg kendskab og viden om de problematikker og reaktioner, der kan komme efterfølgende, og vi vil derfor også tale om det komplekse og svære i livet.

De overgange og forandringer i livet, der kan ramme os hårdest, er ofte de, vi ikke selv har valgt. De kan ryste os ud af vores tryghed, og føre til akut smerte og de kan få os til at opleve livet som katastrofalt. De vil ofte i starten skabe forvirring og kaos, og de kan efterlade en følelse af, at der aldrig vil komme et tidspunkt med fred eller nyt indhold til livet igen.

En fin metafor er at betragte menneskets psyke som et slot. Forsøger vi at ignorere og ikke at erkende sider og oplevelser hos os selv, så vil nogle rum i slottet have lyset slukket. Når lysene i bestemte rum slukkes, så kommer vi dog også til at miste kontakten til noget af os selv og vi kan komme til at leve på måder, hvor vi ikke oplever fuldstændig nærhed; ikke oplever, at vi er autentiske, og vi kan derfor komme til at sætte spørgsmålstegn ved vores egen identitet og livet; Hvem er jeg egentlig? Hvad vil jeg? Og hvad er meningen med livet?

Det er ikke underligt, at vi som mennesker helt instinktivt forsøger at slukke lysene i de rum, som bliver forbundet med stor smerte og ubehag. Når der er visse ting, som vi ubevidst eller bevidst fjerner os fra, så slukker vi for visse rum i os selv. Det kan betyde, at vi med tiden møder os selv med skam, sorg, stilhed eller foragt. Vi vil ikke opleve varme, liv og ro i vores eget slot, men kan i stedet komme til at føle kulde, ensomhed, tomhed og mangel på lyst til at bosætte os. Det skaber lyst til at være noget andet, end det vi er. Mørket i rummene gør dog også, at vi ikke kan se solen udenfor, og vi kan heller ikke se de mange andre slotte gennem vores vinduer, som kan få os til at føle, at vi er en del af et større fællesskab.

Forskning viser, at de, der oplever at få allermest ud af livet, er de, der er autentiske i alle livets facetter. Målet for dem i livet bliver ikke lykke i sig selv, men snarere at vide og mærke, at de mere end noget andet er i live og at de får mest muligt ud af det, de har.

Fordi kroppen og nervesystemet imidlertid husker, så betyder det, at de slukkede rum kan ændre udtryk og i stedet vise sig som angst-symptomer, depression, søvnvanskeligheder, selvskade, udadreagerende adfærd, stress og alarmberedskab m.m. De vil udgøre forstyrrende elementer, der begrænser os i at få det ud af livet, som vi ønsker. Kroppen ønsker os det dog godt, fordi den bliver en påmindelse om, at der er noget, vi må tage hånd om hos os selv, så vi kan komme i balance igen.

Erfaring:

Jeg er uddannet cand.psych (psykolog) på Københavns Universitet og er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Gennem mit arbejde ved Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet fra 2020-2021 har jeg fået en særlig erfaring med at have terapiforløb med børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Desuden har jeg erfaring med at rådgive forældre og supervisere andre professionelle til, hvordan de bedst kan støtte børn og unge, hvor der er mistanke eller viden om seksuelle overgreb. Jeg skrev yderligere kandidatspeciale om forandringsmekanismerne ved brug af den narrative terapiform til unge, der havde været udsat for seksuelle overgreb.

En af dem, jeg havde i terapiforløb under mit kandidatspeciale, skrev efterfølgende:

 

Jeg været yderligere være ansat som psykolog i ungepsykiatrien på Nordsjællands Hospital og været gruppeleder- og terapeut ved organisationen Skyggebørn. Hos Skyggebørn varetog jeg gruppeforløb med unge, der er pårørende til fysisk eller psykisk syge familiemedlemmer, eller som har mistet nære familiemedlemmer efter sygdomsforløb, ulykker, misbrug, selvmord og lignende. Her arbejdede jeg med fokus på sorgprocesser og sorgbearbejdning.

Det er vigtigt for mig, at jeg hele tiden udvikler mig som psykolog samt inden for de metoder, jeg anvender. Jeg søger derfor også altid at blive klogere og dygtigere ved at tage forskellige kurser og ved at holde mig opdateret på den nyeste viden og forskning. Jeg får derfor også løbende supervision for at kvalitetssikre mit arbejde.

 

 

Interesseret i en samtale?

 

Book en tid

 

Psykologer i København

Få overblikket her

Psykologer i København

Første samtale

Hvordan foregår første samtale?

Læs om den første samtale
Billig Psykolog til unge

Find din pris

Vi har rabat hvis du er 15-30 år

Priser