Pernille Møllvang Greve

Psykolog

København

Jeg har ledige tider nu

Pernille Møllvang Greve

Psykolog

København

Jeg har ledige tider lige nu

Fakta

Aktuel kalenderstatus:

Ledige tider

By:

København

Adresse:

Titel:

Psykolog

Priser og tilskud:

Uddannelsessted:

Københavns Universitet

Sprog:

Dansk
English

Metoder:

Psykodynamisk terapi
Narrativ terapi
Emotionsfokuseret terapi
Compassion-focused-therapy

Metoden tilpasses til dig og dine ønsker

Erfaring:

Center for Seksuelle Overgreb
Ungepsykiatrien
Skyggebørn

Fødeår:

1993

Beskrivelse

Som psykolog arbejder jeg ud fra en tro på det enkelte menneskes egen skabende kraft. At det er muligt at frigøre sig fra de vilkår i livet, der binder én fast på ærmet i ens nutidige liv.

At få kontakt til sin egen skabende kraft – vores egen livsgnist – kan kræve støtte, bearbejdning af fortidige hændelser og/eller vilkår samt undersøgelse af de opretholdende faktorer og mekanismer, som holder én tilbage fra at være i livet på den måde, man ønsker for sig selv.

For at vi sammen kan genetablere kontakten til din egen skabende kraft i livet, dér, hvor du kan opleve og mærke, at du er fuldt ud tilstedeværende og frigjort i livets nu, kræver det af dig, at du vil tage imod min håndsrækning og lade mig møde dig de steder, hvor du før har stået alene med dine egne tanker, følelser og oplevelser

Jeg arbejder eklektisk, hvilket vil sige, at jeg tilpasser forløbet individuelt ud fra mit møde med dig som person. I min eklektiske tilgang arbejder jeg med en referenceramme, der er med baggrund i det psykodynamiske, narrative, emotionsfokuserede og compassion-fokuserede landskab.

Til marts 2023 starter jeg yderligere på en yolates-uddannelse med ønske om at kunne skabe et endnu større hjerterum for mere nærvær og selvkærlighed til både krop og sind.

Jeg har særligt specialiseret mig inden for personlig udvikling, traumebearbejdning, tilknytningsstile og de ubevidste mekanismer, der kan styre og begrænse os i vores nutidige liv.

I mit virke inviterer jeg yderligere til at kunne komme ind med sin partner, da det ofte er i vores nære relationer, at vores udfordringer vil komme til udtryk.

Erfaring:

Jeg er uddannet cand.psych (psykolog) på Københavns Universitet og er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Gennem mit arbejde ved Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet fra 2020-2021 har jeg fået en særlig erfaring med at have terapiforløb med børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Desuden har jeg erfaring med at rådgive forældre og supervisere andre professionelle til, hvordan de bedst kan støtte børn og unge, hvor der er mistanke eller viden om seksuelle overgreb. Jeg skrev yderligere kandidatspeciale om forandringsmekanismerne ved brug af den narrative terapiform til unge, der havde været udsat for seksuelle overgreb.

En af dem, jeg havde i terapiforløb under mit kandidatspeciale, skrev efterfølgende:

 

Jeg har yderligere været ansat som psykolog i ungepsykiatrien på Nordsjællands Hospital og været gruppeleder- og terapeut ved organisationen Skyggebørn.Hos Skyggebørn varetog jeg gruppeforløb med unge, der er pårørende til fysisk eller psykisk syge familiemedlemmer, eller som har mistet nære familiemedlemmer efter sygdomsforløb, ulykker, misbrug, selvmord og lignende. Her arbejdede jeg med fokus på sorgprocesser og sorgbearbejdning.

Det er vigtigt for mig, at jeg hele tiden udvikler mig som psykolog samt inden for de metoder, jeg anvender. Jeg søger derfor også altid at blive klogere og dygtigere ved at tage forskellige kurser og ved at holde mig opdateret på den nyeste viden og forskning. Jeg får derfor også løbende supervision for at kvalitetssikre mit arbejde.

Udtalelser fra tidligere klienter

Tidligere klient fra mit kandidatspeciale:
“Tusind tak for din hjælp. Det fik mig til at føle mig helt normal, og jeg vil altid huske på de ting, jeg lærte.”

Er du interesseret i en samtale med Pernille Møllvang Greve?

 

 

Andre psykologer

Disse psykologer har ledige tider lige nu:

Samtaleemne

ADHD

Angst

Angst – Eksamensangst

Angst – Fobier

Angst – Social angst

Arbejdsrelaterede konflikter

At man bare har brug for at lufte sine tanker til en udefrakommende

At sætte grænser

Autismespektrum

Bekymringstanker

Belastningsreaktioner

Cutting

Datingproblemer

Depression

Diagnoser

Ekistentielle problemstillinger

Ensomhed

Familieproblemer

Fastlåsthed og manglende motivation

Fødsel (Svære fødselsforløb / rolle som nybagt mor)

Følelser man ikke ved hvor kommer fra

Graviditet / abort / forældreskab

Identitet

Indre kritisk stemme

Indre uro

Introversion (Problematikker heraf)

Kærlighedsproblemer / parforhold

Kønsidentitet

Krise

Kronisk sygdom og somatiske symptomer

Kulturelle problematikker (Fx. minoritetsfølelse / kulturchock / diskrimination)

Langvarig hjernerystelse

LGBTQ+ 🏳️‍🌈

Meningsløshed

Misbrug / afhængighed

Mobning

Modløshed

Nedtrykthed

OCD

Omsorgssvigt

Opvækstvilkår

Overgangen fra ung til voksen

Overgreb / Overfald

Pårørende til personer med fysisk eller psykisk sygdom

Perfektionisme

Personlig udvikling

Personlighedsforstyrrelser

Pornoafhængighed

Præstationspres

Problemer med at få hverdagen til at hænge sammen

Psykisk vold

Psykotiske oplevelser

Relationelle problemer til forældre

Relationelle problemer til venner eller familie

Særligt sensitiv

Seksualitet

Seksuelle problematikker

Selvdestruktive mønstre

Selvhad / selvfølelse

Selvmordstanker

Selvskade

Selvværd

Skam

Skoleværgning

Sorg

Søvnløshed

Spiseforstyrrelse

Stofmisbrug

Stress / Udbrændthed

Sugardating

Sundhedsangst / hypokondri

Svære følelser

Sygemelding

Tab

Tankemylder

Tilknytning

Traume

Tro / Religion

Uddannelsesvalg

Udfordringer ifht at være blevet mor eller far

Usikkerhed ifht fremtiden

Usikkerhed ifht omverdenens krav og forventninger

Utilstrækkelighed

Vanskeligheder ved at være til stede i nuet

Vold og voldtægtsoffer

Vrede og vredeshåndtering