Laila McFarlan

Psykolog og leder

Sekretær i UngTerapi Laila McFarlan

 

Laila McFarlan

Psykolog
Leder
København
Født i 1986

 

Jeg tilbyder:

✔️ Individuelle samtaler
✔️ Parterapi
✔️ Forældre-ung-samtaler
✔️
Forælderpakke
✔️ Unge under 15 år
✔️ 90 minutters samtaler

Jeg arbejder bl.a. med disse emner

  • Angst og undgåelsesadfærd
  • At blive bedre til at mærke sig selv
  • At sætte grænser
  • At turde være sig selv
  • “Bare” at have brug for at lufte tankerne til en udefrakommende
  • Bekymringstanker
  • Belastningsreaktioner
  • Egenomsorg
  • Ensomhed
  • Familieproblematikker
  • Fastlåsthed og manglende motivation
  • Forstå og tale om følelser
  • Følelse af utilstrækkelighed
  • Følelser af ked af det-hed eller vrede man ikke ved hvor kommer fra
  • Følelsesmæssigt omsorgssvigt
  • Identitet
  • Indre kritisk stemme
  • Intimitet
  • Krise
  • Kærlighed
  • Kontrol og at turde at give slip
  • Meningsløshed
  • Mobning
  • Modløshed
  • Nedtrykthed og depression
  • Omsorgssvigt
  • Overgangen fra ung til voksen
  • Parforholdsproblematikker
  • Perfektionisme
  • Personlig udvikling
  • Relationelle udfordinger
  • Sammenbragte familier
  • Seksuelle overgreb
  • Selvmordstanker
  • Selvværd
  • Skilsmisse
  • Social angst
  • Sorg
  • Stressreaktioner
  • Svære opvækstvilkår
  • Traumer
  • Uddannelsesvalg
  • Usikkerhed omkring fremtiden
  • Vanskeligheder med at være til stede i nuet

Adresse

Kvægtorvsgade 1, kælderen,
1710 Kbh V

 

Fra 2. år på psykologistudiet vidste jeg, at jeg ville arbejde med unge. 

Jeg ved, hvor svære ungdomsårene kan være, og jeg brænder for at hjælpe unge godt på vej igennem en tid, hvor man endnu ikke er rigtig voksen og ikke længere er rigtig barn.

 

I ungdomsårene begynder mange at se tilbage og gøre sig tanker om det, de kommer fra, og nye følelser kan opstå eller gamle blive forstærkede. Man sammenligner sig med andre. Måske har der været skilsmisse, mobning, tab eller vold. Og samtidig med alle tankerne og følelserne omkring det, der har været, må man kigge fremad og vælge uddannelse, venner, studiejob, kæreste osv.

Alle disse refleksioner om fortid, nutid og fremtid vil jeg gerne hjælpe dig med at navigere i, og jeg vil gerne være der sammen med dig, så du ikke står alene.

 

Metode

Jeg arbejder eklektisk og tilpasser terapien til den enkelte klient. Metodisk trækker jeg særligt på:

 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Emotionsfokuseret terapi
 • Mentaliseringsbaseret terapi
 • Tilknytningsbaseret psykoterapi

Men jeg har også erfaring med:

  • ACT (Acceptance and Commitment Therapy – en del af 3. generations kognitiv adfærdsterapi)
  • Prolongued exposure og kognitiv eksponeringsterapi
  • Narrativ terapi

 

Udannelse og arbejdserfaring

Jeg har mange års erfaring med samtaler med unge, og jeg har siden 2017 været ansat i UngTerapi – først som sekretær, sidenhen som studenterterapeut og ansvarlig for samarbejdsaftaler og nu som psykolog og leder.

I 2021 opstartede jeg UngTerapis studenterklinik i København, hvor jeg havde 400 samtaler sideløbende med kandidatuddannelsen.

Jeg modtager ugentlig supervision for at kvalitetssikre mit arbejde, og jeg dygtiggør mig løbende ved at tage på nye relevante kurser. Derudover har jeg også selv været i terapi, og går regelmæssigt i egenterapi, og jeg har herigennem erfaret hvor hårdt og livsændrende det kan være at sidde i klientstolen.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.

 

Uddannelse

Uddannelse

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet med særlig fokus på klinisk psykologi, traumer, tilknytning, familier og parforhold.

Jeg er certificeret børnegruppeleder fra Center for Familieudvikling med fokus på at hjælpe børn og unge med skilte forældre.

Jeg er certificeret i at afholde det internationalt anerkendte og forskningsbaserede PREP-kursus for par fra Center for Familieudvikling. PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program og hjælper par til et stærkere forhold.

Jeg er igang med en 3-årig videreuddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) for kliniske psykologer ved Jeanne Isaksen og Jon Frederickson.

Arbejdserfaring

Arbejdserfaring

 • Studenterklinikken i UngTerapi, individuel terapi til unge mellem 15 og 30 år
 • Center for Seksuelt Misbrugte, assistent på Manuvision-holdet for brugere over 18 år der har oplevet seksuelle overgreb i barndommen
 • Center for Familieudvikling, psykologpraktikant med parterapiforløb og børneskilsmissegruppe
 • Partelefonen, telefonrådgivning om parforhold og kommunikation
 • Frit Sind, individuel terapeut, ACT-forløb til unge borgere med socialangst
 • Københavns Universitet, underviser i personlighedspsykologi
 • Institut for psykologi, forskningsassistent
 • Headspace, samtaler til børn og unge mellem 12 og 25 år